Izpostavljamo

Delovno gradivo za 20. sejo Občinskega sveta Občine Ivančna Gorica


02.04.2017

1. Potrditev zapisnika 19. redne seje, ki je bila dne 22. 2. 2017 in realizacije sklepov 19. redne seje (poročevalka: Tatjana Markelj);
pdfZapisnik in realizacija sklepov (.pdf 816KB)

2. Informacija župana o aktualnih dogajanjih v občini Ivančna Gorica;
• o gradu Podsmreka;
• o sprejetih dokumentih identifikacij investicijskih projektov -DIIP-ov;

3. Predlogi sklepov Komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja (poročevalec: Janez Mežan);
• Predlog ugotovitvenega sklepa o prenehanju mandata članici Občinskega sveta Občine Ivančna Gorica;
• Predlog sklepa o podelitvi priznanj oziroma nagrad za leto 2017;
pdfGradivo (.pdf 570KB)

4. Zaključni račun Proračuna Občine Ivančna Gorica za leto 2016 (poročevalka: Tatjana Božič);
zipGradivo (.zip 7.8MB)

5. Predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja za gospodarsko cono Škrjanče (poročevalec: Blaž Malenšek);
pdfGradivo (.pdf 4.9MB)

6. Poročilo o delu Zdravstvenega doma Ivančna Gorica (poročevalec: Janez Zupančič, dr.med);
pdfGradivo (.pdf 1.4MB)

7. Poročilo o delu Zavoda Prijetno domače (poročevalec: Miha Genorio);
pdfGradivo (.pdf 4.0MB)

8. Predlog Pravilnika o sofinanciranju programov in projektov izvajalcev, ki niso bili predmet drugih javnih razpisov, iz proračuna Občine Ivančna Gorica (poročevalka: Andrejka Miše Glavič);
pdfGradivo (.pdf 639KB)
pdfPravilnik s pripombami odbora (.pdf 483KB)

9. Dopolnjen predlog Odloka o zimski službi (poročevalca: Janez Radoš in Anton Jereb);
pdfGradivo (.pdf 1.0MB)

10. Predlog Odloka o predkupni pravici Občine Ivančna Gorica (poročevalki: Irena Lavrih, Marjetka Špendal);
pdfGradivo (.pdf 503KB)

11. Predlog Dolgoročnega načrta graditve in vzdrževanja občinskih cest v Občini Ivančna Gorica (poročevalec: Anton Jereb);
pdfGradivo (.pdf 0.9MB)

12. Predlog Dolgoročnega načrta izgradnje javne razsvetljave v Občini Ivančna Gorica (poročevalec: Janez Radoš);
pdfGradivo (.pdf 1.5MB)

13. Predlog Dolgoročnega načrta ureditve avtobusnih postajališč v Občini Ivančna Gorica (poročevalec: Janez Radoš);
pdfGradivo (.pdf 1.6MB)

14. Spremembe statusa grajenega javnega dobra (poročevalka: Danijela Pirman):
• Sklep o ukinitvi in vzpostavitvi JD v k.o. Velike Pece – prestavitev dela poti - Artiža vas;
• Sklep o ukinitvi in vzpostavitvi JD v k.o. Vrhe – prestavitev dela poti – Znojile pri Krki;
• Sklep o ukinitvi JD v k.o. Krka in k.o. Vrhe – rekonstrukcija državne ceste Mlačevo - Krka;
• Sklep o ukinitvi JD v k.o. Gorenja vas in k.o. Velike Pece – nova gospodarska cona Škrjanče;
• Sklep o pridobitvi statusa javnega dobrega lokalnega pomena na zemljiščih, ki so bila pridobljena v letu 2016.
zipGradivo (.zip 19.4MB)

15. Dopolnitev letnega načrta pridobivanja in dopolnitev letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine Ivančna Gorica za leto 2017 (poročevalka: Danijela Pirman);
pdfGradivo (.pdf 702KB)

16. Vprašanja in predlogi.
pdfGradivo (.pdf 4.0MB)

Poročilo odborov in komisije
pdfPoročilo Odbora za kmetijstvo (.pdf 468KB)
pdfPoročilo Odbora za negospodarstvo za 4. točko (.pdf 468KB)
pdfPoročilo Odbora za negospodarstvo za 8. točko (.pdf 476KB)
pdfPoročilo Odbora za prostor za 8. točko (.pdf 606KB)
pdfPoročilo Odbora za turizem gospodarstvo in gospodarske javne službe (.pdf 652KB)
pdfPoročilo statutarna pravna komisija (.pdf 524KB)
To spletno mesto uporablja spletne piškotke. Z nadaljevanjem uporabe spletnega mesta dajete soglasje za namestitev piškotkov na vašo napravo, s katero dostopate do spletnega mesta. Več o piškotkih si lahko preberete tukaj.
Ne strinjam se s piškotki