Delovno gradivo za 19. sejo Občinskega sveta Občine Ivančna Gorica


17.02.2017

1. Potrditev zapisnika 18. redne seje, ki je bila dne 14. 12. 2016 in realizacije sklepov 18. redne seje (poročevalka: Tatjana Markelj);
pdfZapisnik in realizacija sklepov (.pdf 735KB)

2. Informacija župana o aktualnih dogajanjih v občini Ivančna Gorica;
• Informacija o nameri podpisa pogodbe o stavbni pravici;
• Predstavitev dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta novo jedro Višnje Gore (poročevalka: Aleksandra Geršak Podbreznik);
pdfGradivo (.pdf 2.4MB)

3. Elaborati cen komunalnih storitev (odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode, greznice in MKČN, pitna voda, ravnanje z odpadki) (poročevalca: Maja Perme in Stane Stopar);
pdfGradivo (.pdf 14.7MB)

4. Poročilo o delu Nadzornega odbora Občine Ivančna Gorica (poročevalka: Magdalena Urbančič);
pdfGradivo (.pdf 509KB)

5. Poročilo o delu Javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Ivančna Gorica (poročevalka: Branka Kovaček);
pdfGradivo (.pdf 4.8MB)

6. Predlog Sklepa o pravilih o odsotnostih in obračunavanju cen programov v času otrokove odsotnosti v Vrtcu Ivančna Gorica (poročevalka: Andrejka Miše Glavič);
pdfGradivo (.pdf 503KB)

7. Predlog Odloka o ureditvi zimske službe (poročevalca: Janez Radoš, Anton Jereb);
pdfGradivo (.pdf 1.0MB)

8. Dopolnjen predlog Odloka o občinskih cestah (poročevalca: Janez Radoš, Anton Jereb);
pdfGradivo (.pdf 746KB)

9. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju malih čistilnih naprav (poročevalca: Janez Radoš, Domen Piškur);
pdfGradivo (.pdf 497KB)

10. Pravilnik o dodeljevanju državne pomoči v gospodarstvu (poročevalec: Tomaž Smole);
pdfGradivo (.pdf 696KB)

11. Predlogi sklepov Komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja (poročevalec: Janez Mežan);
• Mnenje ustanovitelja o vseh kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje za ravnatelja Osnovne šole Ferda Vesela Šentvid pri Stični;
• Sklep o imenovanju treh članov Sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin v Občini Ivančna Gorica;
• Sklep za imenovanje enega člana predstavnika ustanovitelja v Komisijo za sprejem otrok v javni vzgojno-varstveni zavod Vrtec Ivančna Gorica;
• Sklep o imenovanju treh članov predstavnika ustanovitelja v Svet javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Ivančna Gorica;
• Sklep za imenovanje treh članov predstavnika ustanovitelja v Svet Osnovne šole Ferda Vesla Šentvid pri Stični;
• Sklep za imenovanje enega člana predstavnika Občine Ivančna Gorica v Svet Srednje šole Josipa Jurčiča Ivančna Gorica.
pdfGradivo (.pdf 675KB)

12. Pravilnik o sofinanciranju malih čistilnih naprav (uradno prečiščeno besedilo – UPB1)(poročevalec: Janez Radoš);
pdfGradivo (.pdf 531KB)

13. Pravilnik o štipendiranju dijakov in študentov v Občini Ivančna Gorica (uradno prečiščeno besedilo – UPB1) (poročevalka: Andrejka Miše Glavič);
pdfGradivo (.pdf 658KB)

14. Vprašanja in predlogi.
pdfGradivo (.pdf 2.4MB)

Poročila odborov in komisije
pdfPoročilo 12. seja odbora za negospodarstvo (.pdf 459KB)
pdfPoročilo Odbora za turizem gospodarstvo in gospodarske javne službe za 19. redno sejo OS (.pdf 621KB)
pdfPoročilo Statutarno-pravne komisije (.pdf 559KB)

To spletno mesto uporablja spletne piškotke. Z nadaljevanjem uporabe spletnega mesta dajete soglasje za namestitev piškotkov na vašo napravo, s katero dostopate do spletnega mesta. Več o piškotkih si lahko preberete tukaj.
Ne strinjam se s piškotki