Izpostavljamo

Delovno gradivo za 17. sejo Občinskega sveta Občine Ivančna Gorica


17.11.2016

1. Predlog Sklepa o potrditvi mandata članu Občinskega sveta Občine Ivančna Gorica (poročevalec: Janez Mežan);
pdfGradivo (.pdf 502KB)

2. Potrditev zapisnika 16. redne seje, ki je bila dne 5. 10. 2016 in realizacije sklepov 16. redne seje (poročevalka: Tatjana Markelj);
pdfZapisnik in realizacija sklepov (.pdf 733KB)

3. Informacija župana o aktualnih dogajanjih v občini Ivančna Gorica;

4. Predlog Odloka o proračunu Občine Ivančna Gorica za leto 2017 in predlog Odloka o proračunu Občine Ivančna Gorica za leto 2018 (poročevalca: Dušan Strnad in Tatjana Božič);
zipGradivo (.zip 9.0MB)

5. Usklajen Predlog Odloka Občinskega podrobnega prostorskega načrta prenova jedra Krke (poročevalec: Simona Jereb iz podjetja AB Jereb d.o.o.);
pdftocka_5 (.pdf 495KB)
pdfpriloga - oppnKRKA odlok usklajen PredlogZaOS (.pdf 463KB)
pdfpriloga - oppnKRKA 4.2.krajinska (.pdf 1.1MB)
pdfpriloga - oppnKRKA 4.4.gji zbirna (.pdf 1.1MB)
pdfpriloga - oppnKRKA 3.3.kat parcelacija (.pdf 424KB)

6. Usklajen Predlog Odloka Občinskega podrobnega prostorskega načrta Debeli hrib (poročevalec: Boštjan Juvan iz podjetja Jukum d.o.o.);
pdfGradivo (.pdf 2.9MB)

7. Poročilo Centra za socialno delo Grosuplje v letu 2015 (poročevalka: mag. Mojca Pettauer Žižek);
pdfGradivo (.pdf 1.9MB)

8. Poročilo o delu Mestne knjižnice Grosuplje v letu 2015 (poročevalka: Roža Kek);
pdfGradivo (.pdf 1.6MB)

9. Predlog Odloka o občinskih cestah (poročevalca: Andrejka Miše Glavič, Anton Jereb);
pdfGradivo (.pdf 625KB)

10. Dopolnjen predlog Odloka o ustanovitvi sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin v Občini Ivančna Gorica (poročevalka: Andrejka Miše Glavič);
pdfGradivo (.pdf 506KB)

11. Predlog Sklepa o številu in višini štipendije iz proračuna Občine Ivančna Gorica za šolsko leto 2015/2016 (poročevalka: Olga Skubic);
pdfGradivo (.pdf 655KB)

12. Poročilo o realizaciji Akcijskega programa za starosti prijazno Občino Ivančna Gorica za obdobje 2014 – 2020 (poročevalka: Milena Vrenčur);
pdfGradivo (.pdf 672KB)

13. Predlog novelacije Lokalnega razvojnega programa Občine Ivančna Gorica (poročevalec: Tomaž Smole);
pdfGradivo (.pdf 537KB)
pdfLRP Občina Ivančna Gorica osnutek (.pdf 2.1MB)

14. Predlogi Komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja (poročevalec: Janez Mežan):
• predlog sklepa za imenovanje dveh predstavnikov ustanovitelja v Svet zavoda Osnovne šole Stična;
• predlog ugotovitvenega sklepa o prenehanju mandata članici Odbora za kmetijstvo in gozdarstvo
• predlog sklepa o razrešitvi dosedanje članice in imenovanju nadomestnega člana v Odbor za kmetijstvo in gozdarstvo;
pdfGradivo (.pdf 503KB)

15. Vprašanja in predlogi.

Poročilo odborov in komisije:
pdfPoročilo Odbora za prostorsko planiranje, varstvo okolja in gospodarjenje z nepremičninami (.pdf 520KB)
pdfPoročilo Odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti (.pdf 461KB)
pdfPoročilo Statutarno - pravne komisije (.pdf 367KB)
To spletno mesto uporablja spletne piškotke. Z nadaljevanjem uporabe spletnega mesta dajete soglasje za namestitev piškotkov na vašo napravo, s katero dostopate do spletnega mesta. Več o piškotkih si lahko preberete tukaj.
Ne strinjam se s piškotki