Izpostavljamo

Delovno gradivo za 4. redno sejo Občinskega sveta Občina Ivančna Gorica


29.01.2015

1. Potrditev zapisnika 3. redne seje, ki je bila dne 22. 12. 2014 in realizacije sklepov 3. redne seje (poročevalka: Andrejka Miše Glavič);
pdfZapisnik in realizacija sklepov (.pdf 252KB)

2. Informacija župana o aktualnih dogajanjih v Občini Ivančna Gorica (poročevalec: Dušan Strnad);

3. Poročilo o delu Policijske postaje Grosuplje v letu 2014 (poročevalec: Franc Žaren, komandir);
Informacija bo podana na seji

4. Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Zagradec – Dečja vas (poročevalca: Jelka Hudoklin in Radovan Nikič);
pdfGradivo (.pdf 3.1MB)

5. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja «OPPN Zagradec – Dečja vas« (poročevalec: Blaž Malenšek);
pdfGradivo (.pdf 446KB)

6. Statut Občine Ivančna Gorica (uradno prečiščeno besedilo-UPB1) (poročevalka: Andrejka Miše Glavič);
pdfGradivo (.pdf 445KB)

7. Poslovnik Občinskega sveta Občine Ivančna Gorica (uradno prečiščeno besedilo-UPB1) (poročevalka: Andrejka Miše Glavič);
pdfGradivo (.pdf 426KB)

8. Predlog kodeksa ravnanja izvoljenih predstavnikov na lokalni ravni (poročevalka: Andrejka Miše Glavič);
pdfGradivo (.pdf 469KB)

9. Letni program športa v Občini Ivančna Gorica za leto 2015 (poročevalka: Mojca Globokar Anžlovar);
pdfGradivo (.pdf 331KB)

10. Predlog Odloka o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov na področju osnovnega šolstva v občini Ivančna Gorica (poročevalka: Mojca Globokar Anžlovar);
pdfGradivo (.pdf 441KB)

11. Poročilo o delu Nadzornega odbora za leto 2014 (poročevalka: Magdalena Urbančič, predsednica NO);
pdfGradivo (.pdf 309KB)

12. Ureditev statusa nepremičnin - javno dobro Občine Ivančna Gorica (poročevalka: Andrejka Miše Glavič);
pdfGradivo (.pdf 1.7MB)

13. Vprašanja in predlogi

Poročila odborov in komisij
pdfPoročilo Odbora za prostorsko planiranje, varstvo okolja in gospodarjenje z nepremičninami (.pdf 308KB)
To spletno mesto uporablja spletne piškotke. Z nadaljevanjem uporabe spletnega mesta dajete soglasje za namestitev piškotkov na vašo napravo, s katero dostopate do spletnega mesta. Več o piškotkih si lahko preberete tukaj.
Ne strinjam se s piškotki