Izpostavljamo

Delovno gradivo za 33. redno sejo Občinskega sveta


25.03.2014

1. Potrditev zapisnika 32. redne seje, ki je bila dne 24. 2. 2014 in realizacije sklepov 32. redne seje (poročevalka: Andrejka Miše Glavič);
pdfZapisnik in realizacija sklepov (.pdf 528KB)

2. Informacija župana o aktualnih dogajanjih v občini (poročevalec: župan Dušan Strnad);

3. Zaključni račun Občine Ivančna Gorica za leto 2013 (poročevalca: župan Dušan Strnad, Tatjana Božič);
pdfGradivo (.pdf 7.9MB)

4. Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje občine Ivančna Gorica (poročevalca: Blaž Malenšek, Bernarda Kutnar);
pdfGradivo (.pdf 4.8MB)

5. Odlok o opravljanju lekarniške dejavnosti na območju občine Ivančna Gorica (poročevalki: Andrejka Miše Glavič, Mojca Globokar Anžlovar);
pdfGradivo (.pdf 513KB)

6. Spremembe in dopolnitve Pravilnika o sprejemu otrok v Vrtec Ivančna Gorica (poročevalki: Branka Kovaček, Marija Okorn);
pdfGradivo (.pdf 453KB)

7. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika za sofinanciranje socialno humanitarnih dejavnosti iz proračuna Občine Ivančna Gorica (poročevalka: Mojca Globokar Anžlovar);
pdfGradivo (.pdf 520KB)

8. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju mladinskih programov in projektov iz proračuna Občine Ivančna Gorica (poročevalka: Mojca Globokar Anžlovar);
pdfGradivo (.pdf 541KB)

9. Poročilo Komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja:
• Sklep o imenovanju predstavnika občinskega sveta v Svet Zavoda Prijetno domače (poročevalec: Milan Jevnikar, predsednik);
Gradivo bo objavljeno naknadno.

10. Soglasje Občinskega sveta Občine Ivančna Gorica k predlogu statuta Zavoda Prijetno domače (poročevalca: Tomaž Smole, Miha Genorio);
pdfGradivo (.pdf 412KB)

11. Elaborati o oblikovanju cen komunalnih storitev (poročevalci: Tomaž Rigler, Janez Radoš, Rajko Peterlin):
  • Elaborat o oblikovanju cen storitev obvezne občinske gospodarske javne službe varstva okolja, oskrba s pitno vodo Občine Ivančna Gorica;
  • Elaborat o oblikovanju cen storitev obvezne občinske gospodarske javne službe varstva okolja, odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode Občine Ivančna Gorica;
  • Elaborat o oblikovanju cen storitev obvezne občinske gospodarske javne službe varstva okolja, čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode Občine Ivančna Gorica;
  • Elaborat o oblikovanju cen storitev obvezne občinske gospodarske javne službe varstva okolja, storitve javne službe povezane z greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami Občine Ivančna Gorica;
  • Elaborat o oblikovanju cen storitev obvezne občinske gospodarske javne službe varstva okolja, ravnanje s komunalnimi odpadki Občine Ivančna Gorica;
pdfGradivo (.pdf 11.9MB)

12. Vprašanja in predlogi
pdfOdgovori na svetniška vprašanja (.pdf 411KB)
To spletno mesto uporablja spletne piškotke. Z nadaljevanjem uporabe spletnega mesta dajete soglasje za namestitev piškotkov na vašo napravo, s katero dostopate do spletnega mesta. Več o piškotkih si lahko preberete tukaj.
Ne strinjam se s piškotki