Izpostavljamo

Pisarna župana

Vodja oddelka: Tatjana Markelj

Telefon: 01/78-12-101
E-pošta: tatjana.markelj@ivancna-gorica.si

Pisarna župana opravlja naslednje naloge:
 • vsebinsko in terminsko usklajuje aktivnosti župana, občinskega sveta in občinske uprave,
 • skrbi za pregled delovnih gradiv in drugih aktov, ki jih sprejema župan, ali jih župan predlaga v sprejem občinskemu svetu,
 • opravlja protokolarne, promocijske, koordinacijske, strokovne in organizacijske ter administrativno-tehnične naloge za župana, podžupane, občinski svet in delovna telesa občinskega sveta,
 • skrbi za informiranje občanov, objavo občinskih aktov in za stike z javnostmi,
 • sprejema pobude, predloge in pritožbe občanov,
 • pripravlja predloge aktov občine s svojega delovnega področja,
 • opravlja naloge glavne pisarne in sprejemne pisarne,
 • opravlja splošno kadrovske in organizacijsko tehnične naloge za občinsko upravo,
 • izvaja naloge v zvezi s sistemom plač in drugimi osebnimi prejemki zaposlenih v občinski upravi,
 • izvaja upravne in strokovne naloge ter organizira varstvo in zaščito občanov na področju reševanja, varstva pred požari in varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami,
 • sprejema prijave za popis škode na objektih, komunalni infrastrukturi, kmetijskih zemljiščih, tekoči kmetijski proizvodnji in živalih po naravnih nesrečah,
 • opravlja druge naloge z delovnega področja.
To spletno mesto uporablja spletne piškotke. Z nadaljevanjem uporabe spletnega mesta dajete soglasje za namestitev piškotkov na vašo napravo, s katero dostopate do spletnega mesta. Več o piškotkih si lahko preberete tukaj.
Ne strinjam se s piškotki