Izpostavljamo

Oddelek za urejanje prostora in varovanje okolja

Vodja oddelka: Irena Lavrih

Telefon: 01/78-12-116
E-pošta: irena.lavrih@ivancna-gorica.si

Oddelek pripravlja strokovne podlage, izvaja investicijske dejavnosti občine, daje pobude za sprejemanje in uresničevanje aktov občine in pripravlja predloge aktov občine s svojega delovnega področja ter zagotavlja izvajanje vseh z zakoni in drugimi predpisi določenih nalog občin.

Oddelek za urejanje prostora in varovanje okolja:
 • sodeluje pri usmerjanju prostorskega razvoja občine z določanjem ciljev in usmeritev za urejanje prostora v občini ob upoštevanju državnih usmeritev za urejanje prostora na lokalni ravni,
 • sodeluje pri predpisovanju podrobnejših meril in pogojev za urejanje prostora na območju občine,
 • sodeluje pri načrtovanju prostorskih ureditev na območju občine, vodi postopke sprejemanja prostorskih aktov,
 • sodeluje pri izvajanju prostorskih ukrepov za uresničevanje prostorskih aktov,
 • spremlja stanje na področju urejanja prostora in skrbi za zakonitost v prostoru,
 • pripravlja programe opremljanja stavbnih zemljišč,
 • predlaga uveljavljanje predkupne pravice občine,
 • vodi zbirke prostorskih podatkov ter hrani prostorske akte in zagotavlja javno dostopnost do prostorskih aktov,
 • vodi zbirke o dejanski rabi prostora za omrežja in objekte gospodarske javne infrastrukture,
 • opravlja postopke za plačilo komunalnega prispevka, nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč in komunalne takse,
 • izdaja potrdila in soglasja s svojega področja delovanja,
 • pripravlja in usklajuje stanovanjski program občine,
 • opravlja druge naloge z delovnega področja oddelka.
To spletno mesto uporablja spletne piškotke. Z nadaljevanjem uporabe spletnega mesta dajete soglasje za namestitev piškotkov na vašo napravo, s katero dostopate do spletnega mesta. Več o piškotkih si lahko preberete tukaj.
Ne strinjam se s piškotki