Izpostavljamo

Oddelek za javne finance in proračun

Vodja oddelka: Tatjana Božič

Telefon: 01/78-12-110
E-pošta: tatjana.bozic@ivancna-gorica.si

Oddelek pripravlja strokovne podlage, izvaja investicijske dejavnosti občine, daje pobude za sprejemanje in uresničevanje aktov občine in pripravlja predloge aktov občine s svojega delovnega področja ter zagotavlja izvajanje vseh z zakoni in drugimi predpisi določenih nalog občin.

Oddelek za javne finance in proračun:
 • nadzoruje porabo proračunskih sredstev,
 • pripravlja strokovne podlage za odločanje s področja finančnih premoženjskih zadev,
 • pripravlja analize za sprejemanje odločitev v zvezi s proračunom in premoženjem občine,
 • pripravlja predlog proračuna občine, rebalansa proračuna, zaključnega računa proračuna in predloge drugih aktov s področja financ,
 • opravlja strokovne naloge za izvrševanje proračuna ter izdeluje finančno-računovodske evidence, analize in poročila,
 • spremlja in izdeluje planske dokumente, finančne načrte in statistike,
 • analizira poslovanje proračunskih uporabnikov,
 • nadzira izvrševanje sklepov organov občine, ki se nanašajo na delovanje proračunskih uporabnikov,
 • vodi računovodstvo in knjigovodstvo v skladu z zakoni in občinskimi predpisi ter akti, za občino ter za ožje dele lokalne skupnosti,
 • izdeluje premoženjsko bilanco občine,
 • sodeluje pri nadzoru uporabnikov proračunskih sredstev,
 • skrbi za finančna opravila v zvezi z izvajanjem javnih naročil,
 • opravlja druge naloge z delovnega področja oddelka.
To spletno mesto uporablja spletne piškotke. Z nadaljevanjem uporabe spletnega mesta dajete soglasje za namestitev piškotkov na vašo napravo, s katero dostopate do spletnega mesta. Več o piškotkih si lahko preberete tukaj.
Ne strinjam se s piškotki