Izpostavljamo

Oddelek za investicije in upravljanje infrastrukture

Vodja oddelka: Janez Radoš

Telefon: 01/78-12-102
E-pošta: janez.rados@ivancna-gorica.si

Oddelek pripravlja strokovne podlage, izvaja investicijske dejavnosti občine, daje pobude za sprejemanje in uresničevanje aktov občine in pripravlja predloge aktov občine s svojega delovnega področja ter zagotavlja izvajanje vseh z zakoni in drugimi predpisi določenih nalog občin.

Oddelek za investicije in upravljanje infrastrukture:
 • skrbi za opravila in naloge v zvezi z načrtovanjem razvoja občine,
 • vodi projekte od idejne do zaključne faze,
 • pripravlja investicijsko dokumentacijo,
 • spremlja in sodeluje pri pripravi dokumentacije in izvajanju posegov državnega pomena v občini,
 • pripravlja prijave investicij na javne razpise sofinanciranja iz evropskih skladov in državnega proračuna,
 • skrbi za investicijsko vzdrževanje in investicije v objekte v lasti občine,
 • izvaja postopke opremljanja zemljišč za gradnjo,
 • izvaja sanacijske programe za odpravo posledic škode na objektih, komunalni infrastrukturi, kmetijskih zemljiščih, tekoči kmetijski proizvodnji in živalih po naravnih nesrečah,
 • predlaga način opravljanja gospodarskih javnih služb, opravlja naloge v zvezi z ustanavljanjem in delovanjem javnih podjetij s področja izvajanja gospodarskih javnih služb,
 • v okviru svojih pristojnosti pripravlja strokovne podlage za soglasja k organizaciji in razvojnim načrtom javnih podjetij s področja izvajanja gospodarskih javnih služb,
 • izvaja nadzor nad zagotavljanjem standardov in normativov pri opravljanju javnih služb,
 • gospodari s prometnimi, komunalnimi in ostalimi infrastrukturnimi objekti, napravami in opremo ter nadzira izvajalce gospodarskih javnih služb,
 • oblikuje in vzdržuje podatkovne baze ter informatiko s področja gospodarskih javnih služb,
 • vodi banko cestnih podatkov,
 • vodi in spremlja koncesije s svojega delovnega področja,
 • vodi upravne postopke s področja cestnega prometa in izvaja strokovno tehnična opravila na področju mirujočega prometa,
 • opravlja druge naloge z delovnega področja oddelka.
To spletno mesto uporablja spletne piškotke. Z nadaljevanjem uporabe spletnega mesta dajete soglasje za namestitev piškotkov na vašo napravo, s katero dostopate do spletnega mesta. Več o piškotkih si lahko preberete tukaj.
Ne strinjam se s piškotki