Izpostavljamo

Direktorica občinske uprave

Direktorica občinske uprave: dr. Andrejka Miše Glavič

Telefon: 01/78-12-132
E-pošta: andrejka.mise.glavic@ivancna-gorica.si


Občinsko upravo neposredno vodi direktor občinske uprave, ki ga imenuje in razrešuje župan. Direktor občinske uprave je uradnik po zakonu, ki ureja položaj javnih uslužbencev. Mandat direktorja občinske uprave traja pet let.

Direktor občinske uprave:

  • vodi, organizira ter nadzira delo občinske uprave,
  • odloča v upravnem postopku na prvi stopnji,
  • opravlja najzahtevnejše naloge občinske uprave in sodeluje v delovnih in projektnih skupinah,
  • koordinira delo notranjih organizacijskih enot in skrbi za delovno disciplino,
  • opravlja druge organizacijske naloge v zvezi z delovanjem občinske uprave ter skrbi za sodelovanje z državnimi organi in drugimi organi na območju občine in izven nje,
  • po pooblastilu župana podpisuje posamezne akte iz pristojnosti občinske uprave,
  • opravlja druge naloge po odredbi župana.
Direktor občinske uprave lahko izdaja odredbe in druge akte, ki se nanašajo na uresničevanje pravic, obveznosti in odgovornosti iz delovnega razmerja javnih uslužbencev občinske uprave, če ga župan za to pooblasti.

Direktor mora izpolnjevati pogoje za imenovanje v naziv po zakonu.
To spletno mesto uporablja spletne piškotke. Z nadaljevanjem uporabe spletnega mesta dajete soglasje za namestitev piškotkov na vašo napravo, s katero dostopate do spletnega mesta. Več o piškotkih si lahko preberete tukaj.
Ne strinjam se s piškotki