Izpostavljamo

Nadzorni odbor občine Ivančna Gorica

Nadzorni odbor občine je najvišji organ nadzora javne porabe v občini.

Nadzorni odbor ima v skladu z zakonom naslednje pristojnosti:
  • opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine
  • nadzoruje namenskost in smotrnost porabe sredstev občinskega proračun
  • nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev
Nadzorni odbor v okviru svojih pristojnosti ugotavlja zakonitost in pravilnost poslovanja občinskih organov, občinske uprave, svetov krajevnih skupnosti, javnih zavodov, javnih podjetij in občinskih skladov ter drugih porabnikov sredstev občinskega proračuna in pooblaščenih oseb z občinskimi javnimi sredstvi in občinskim premoženjem ter ocenjuje učinkovitost in gospodarnost porabe občinskih javnih sredstev.

Program dela in finančni načrt Nadzornega odbora:

pdfProgram dela Nadzornega odbora za leto 2015 (.pdf 283KB)
pdfProgram dela Nadzornega odbora za leto 2016 (.pdf 52KB)
pdfProgram dela in finančni načrt Nadzornega odbora za leto 2017 (.pdf 51KB)
pdfDopolnitve programa dela Nadzornega odbora za leto 2017 (.pdf 28KB)
pdfProgram dela in finančni načrt Nadzornega odbora za leto 2018 (.pdf 52KB)
pdfProgram dela Nadzornega odbora za leto 2019 (.pdf 98KB)
pdfProgram dela in finančni načrt Nadzornega odbora za leto 2020 (.pdf 95KB)
pdfProgram dela Nadzornega odbora za leto 2021 (.pdf 70KB)


Člani:

  1. Magdalena Urbančič - predsednica
  2. Jože Ulčar - član
  3. Milena Vrhovec - članica
  4. Mojca Rus Gačnik - članica
  5. Samo Matkovič - član
To spletno mesto uporablja spletne piškotke. Z nadaljevanjem uporabe spletnega mesta dajete soglasje za namestitev piškotkov na vašo napravo, s katero dostopate do spletnega mesta. Več o piškotkih si lahko preberete tukaj.
Ne strinjam se s piškotki