katalog informacij javnega značaja


Iskalnik po vsebini kataloga informacij javnega značaja: povezava

1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU


1.a Občina Ivančna Gorica
 • Naslov: Sokolska ulica 8
 • Pošta: 1295 Ivančna Gorica
 • Telefon: 01/78 12 100
 • Fax: 01/78 12 120
 • E-pošta: obc.ivancna.gorica@siol.net
 • Župan: Dušan Strnad
 • Odgovorna uradna oseba: Dušan Strnad, župan
 • Datum prve objave kataloga: 11.07.2007
 • Datum zadnje spremembe: 13. 12. 2020
 • Katalog je dostopen na spletnem naslovu: www.ivancna-gorica.si

2. SPLOŠNI PODATKI O ORGANU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA S KATERIMI RAZPOLAGA


2.a Organigram in podatki o organizaciji občine
 • Delovno področje občine: katalog pristojnosti občin
 • Značilnosti lokalne samouprave v Sloveniji: pdfpovezava (.pdf 393KB)
 • Organi občine: župan, občinski svet, nadzorni odbor
 • Seznam vseh notranjih organizacijskih enot: pdforganigram (.pdf 49KB)

2.b Kontaktni podatki osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij
2.c Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja samoupravne lokalne skupnosti

2.d Seznam predlogov predpisov
 • Predlogi predpisov lokalne skupnosti: katalog predlogov lokalnih predpisov Občine Ivančna Gorica
2.e Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih
 • Seznam strateških programskih dokumentov: -
 • Seznam predlaganih strateških in programskih dokumentov po letih: -
 • Seje občinskega sveta: povezava

2.f Seznam vrst upravnih postopkov
 • Vrste upravnih postopkov, ki jih vodi občinska uprava: povezava
2.g Seznam javnih evidenc s katerimi upravlja organ
 • Ime evidence: Glavna knjiga proračuna, evidenca stanovanj v lasti občine, prostorski načrti
 • Normativna podlaga: -
 • Dostop do evidence: Vpogled v evidence s katerimi upravlja občina so mogoče na posameznih področjih dela občine. Vpoglede je mogoče opraviti v času uradnih ur in so brezplačni.

2.h Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov
 • Ime informatizirane zbirke: -
 • Kratek opis namena zbirke: -
 • Opis načina pridobivanja podatkov iz zbirke: -
 • Dostop do zbirke: -
 • Javni razpisi/naročila po ZJN-2: Portal javnih naročil
 • Drugi javni razpisi/naročila: povezava
 • Razpisi delovnih mest: povezava
 • Druge objave: povezava

2.i Druge informacije javnega značaja
 • Novice o delovanju občine: Podatke o pomembnih novicah, obvestilih, sejah občinskega sveta objavljamo preko naših spletnih strani in v časopisu Klasje. povezava
 • Stroškovnik (36. člen ZDIJZ): Pravilnik o stroških za fotokopiranje uradnih aktov ali listin pri upravnem organu (Uradni list RS, št. 31/2007)
 • Letna poročila o dostopu do informacij javnega značaja:pdfpovezava (.pdf 58KB)
 • Strokovni napotki: -

3. OPIS NAČINA DOSTOPA DO DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

 • Tehnični pogoji za dostop do elektronskega kataloga informacij javnega značaja: -
 • Uradne ure organa za dostop do kataloga informacij javnega značaja:

POSLOVNI ČAS SPREJEMNE PISARNE OBČINE IVANČNA GORICA


ponedeljek, torek, četrtek 07.30 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda 07.30 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek 07.30 do 11.00 in od 12.00 do 13.00
 • Neposreden dostop do kataloga informacij javnega značaja: Osebni dostop na sedežu občine, dostop po elektronski poti.
 • Dostop na podlagi zahteve: Ustna zahteva, preko telefona, po elektronski poti, zahteva podana ustno na zapisnik, pisna zahteva po pošti, vložitev zahteve po elektronski pošti. Zahtevo se lahko poda na uradni elektronski naslov Občine Ivančna Gorica obc.ivancna.gorica@siol.net
 • Dostop do kataloga informacij javnega značaja za ljudi s posebnim potrebami: Prilagojen dostop do informacij javnega značaja zagotavljamo ljudem s posebnimi potrebami. V primeru, da želijo do informacij dostopati po elektronski poti, jim na spletni strani občine nudimo možnost pretvorbe besedila v obliko, ki je bolj berljiva.
 • Delni dostop: -
 •  

4. STROŠKOVNIK IN CENIK

 • Cena za posredovanje informacij javnega značaja: Vpogled v zahtevano informacijo javnega značaja je brezplačen. Zaračunamo vam lahko materialne stroške, ki nastanejo pri posredovanju informacij javnega značaja (prepis, fotokopija, elektronski zapis). V primeru, da boste zahtevali informacije za ponovno uporabo in v pridobitne namene, vam bomo za posredovane informacije javnega značaja zaračunali materialne stroške. Informacij javnega značaja ne zaračunamo, če gre za uporabo informacij javnega značaja z namenom informiranja, zagotavljanja svobode izražanja, kulture in umetnosti ter uporabe informacij s strani medijev. Če so informacije javnega značaja brezplačno objavljene na spletu, vam cene informacij za namen ponovne uporabe ne bomo zaračunali. V primeru, da boste zahtevali informacije javnega značaja v večjem obsegu, lahko od vas zahtevamo vnaprejšnji polog odmerjenega zneska za kritje stroškov posredovanja zahtevanih informacij.
 • Cenik materialnih stroškov posredovanja in ponovne uporabe informacij javnega značaja organov Občinske uprave Občine Ivančna Gorica: pdfStroškovnik

5. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

 • Seznam 10 najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja: Vprašanja v zvezi z izdanimi prostorskimi dokumenti, vpogled v izdane lokacijske informacije, pregled izdanih računov za zavetišče za zapuščene živali.
 • Odgovorna oseba: Dušan Strnad, župan

ponedeljek
8:00-11:00, 12:00-15:00
sreda
8:00-11:00, 12:00-16:30
petek
8:00-11:00, 12:00-13:00
Naslov in kontaktni podatki »

rss icon  RSS

Spremljaj nas!
aktualno

Predstavitvena brošura občine Ivančna Gorica

Ogledate si jo lahko v obliki digitalnega listalnika. Odpri»


 

Prelistajte lokalni energetski koncept občine Ivančna Gorica. Preberi »

 


Spremljaj nas!
To spletno mesto uporablja spletne piškotke. Z nadaljevanjem uporabe spletnega mesta dajete soglasje za namestitev piškotkov na vašo napravo, s katero dostopate do spletnega mesta. Več o piškotkih si lahko preberete tukaj.
Ne strinjam se s piškotki