Izpostavljamo

Odloki in predpisi 2019

Odloki in predpisi objavljeni v Uradnem listu RS:

 • Sklep o imenovanju predsednika in članov Odbora za prostorsko planiranje, varstvo okolja in gospodarjenje z nepremičninami, (Uradni list RS, št. 10/2019)
 • Sklep o imenovanju predstavnikov ustanovitelja v Svet Zavoda Prijetno domače za kulturo, turizem, promocijo, informiranje in upravljanje Jurčičeve domačije, (Uradni list RS, št. 10/2019)
 • Sklep o razrešitvi in imenovanju novih predstavnikov občinskega sveta v Uredniški odbor javnega glasila Občine Ivančna Gorica, (Uradni list RS, št. 10/2019)
 • Sklep o imenovanju člana v Upravni odbor Nogometnega kluba Ivančna Gorica in člana v Nadzorni odbor Nogometnega kluba Ivančna Gorica, (Uradni list RS, št. 10/2019)
 • Sklep o imenovanju člana v Upravni odbor Rokometnega kluba SVIŠ Ivančna Gorica in člana v Nadzorni odbor Rokometnega kluba ŠVIS Ivančna Gorica, (Uradni list RS, št. 10/2019)
 • Sklep o imenovanju vršilca dolžnosti direktorja Zavoda Prijetno domače za kulturo, turizem, promocijo, informiranje in upravljanje Jurčičeve domačije, (Uradni list RS, št. 10/2019)
 • Sklep o razrešitvi direktorja Zavoda Prijetno domače za kulturo, turizem, promocijo, informiranje in upravljanje Jurčičeve domačije, (Uradni list RS, št. 10/2019)
 • Odlok o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje obvezne občinske gospodarske javne službe 24-urne dežurne pogrebne službe v Občini Ivančna Gorica, (Uradni list RS, št. 16/2019)
 • Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta, članov drugih organov Občine Ivančna Gorica in članov svetov krajevnih skupnosti, (Uradni list RS, št. 16/2019)
 • Pravilnik o spremembi Pravilnika o vrednotenju in sofinanciranju javnih kulturnih programov in kulturnih projektov iz proračuna Občine Ivančna Gorica, (Uradni list RS, št. 16/2019)
 • Sklep o določitvi višine cen storitev javne službe povezane z greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami v Občini Ivančna Gorica, (Uradni list RS, št. 16/2019)
 • Sklep o določitvi višine cen odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Ivančna Gorica, (Uradni list RS, št. 16/2019)
 • Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljiščih parc. št. 236/121, 236/156, obe k.o. 1823 – Dob, (Uradni list RS, št. 28/2019)
 • Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Ivančna Gorica, (Uradni list RS, št. 36/2019)
 • Sklep o ugotovitvi izstopa iz skupne uprave občin Dol pri Ljubljani, Ivančna Gorica, Litija in Šmartno pri Litiji, (Uradni list RS, št. 39/2019)
 • Odlok o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov na področju osnovnega šolstva v Občini Ivančna Gorica, (Uradni list RS, št. 65/2019)
 • Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Ivančna Gorica, (Uradni list RS, št. 65/2019)
 • Sklep o imenovanju direktorice javnega zavoda s področja turizma (JZT) Zavod Prijetno domače za kulturo, turizem, promocijo, informiranje in upravljanje Jurčičeve domačije, (Uradni list RS, št. 65/2019)
 • Sklep o določitvi cene odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Ivančna Gorica, (Uradni list RS, št. 82/2019)
 • Sklep o višini grobnine in cene za uporabo pokopališča, pokopaliških objektov in naprav ter druge pokopališke infrastrukture na pokopališčih v Občini Ivančna Gorica, (Uradni list RS, št. 79/2019)
 • Odlok o izvajanju obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode na območju občine Ivančna Gorica, (Uradni list RS, št. 8/2020)
To spletno mesto uporablja spletne piškotke. Z nadaljevanjem uporabe spletnega mesta dajete soglasje za namestitev piškotkov na vašo napravo, s katero dostopate do spletnega mesta. Več o piškotkih si lahko preberete tukaj.
Ne strinjam se s piškotki