Izpostavljamo

Odloki in predpisi 2018

Odloki in predpisi objavljeni v Uradnem listu RS:

 • Pravilnik o spremembi Pravilnika za sofinanciranje programov na področju socialno-humanitarnih dejavnosti iz proračuna Občine Ivančna Gorica, (Uradni list RS, št. 10/2018)
 • Sklep o imenovanju predstavnika lokalne skupnosti iz Občine Ivančna Gorica v Svet Vzgojno-izobraževalnega zavoda Višnja Gora, (Uradni list RS, št. 13/2018)
 • Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloča o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Ivančna Gorica, (Uradni list RS, št. 16/2018)
 • Sklep o določitvi višine cen storitev javne službe povezane z greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami v Občini Ivančna Gorica, (Uradni list RS, št. 16/2018)
 • Sklep o določitvi višine cen odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Ivančna Gorica, (Uradni list RS, št. 16/2018)
 • Sklep o ugotovitvi javnega interesa za rušitev propadajočega objekta na nepremičnini, št. 332/3, k.o. Temenica, ki ogroža promet, sosednje objekte, okolje in varnost ljudi, (Uradni list RS, št. 32/2018)
 • Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Ivančna Gorica za volilno leto 2018, (Uradni list RS, št. 44/2018)
 • Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljiščih parc. št. 595/12 in 595/4 obe k.o. 1817 – Radohova vas, (Uradni list RS, št. 44/2018)
 • Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljiščih parc. št. 1457/1, 1458/2, obe k.o. 1825 – Zagradec, (Uradni list RS, št. 44/2018)
 • Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov na področju osnovnega šolstva v Občini Ivančna Gorica, (Uradni list RS, št. 46/2018)
 • Odlok o načinu opravljanja obvezne občinske gospodarske javne službe 24-urne dežurne pogrebne službe v Občini Ivančna Gorica, (Uradni list RS, št. 54/2018)
 • Sklep o imenovanju predsednika in članov Komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja Občinskega sveta Občine Ivančna Gorica, (Uradni list RS, št. 82/2018)
To spletno mesto uporablja spletne piškotke. Z nadaljevanjem uporabe spletnega mesta dajete soglasje za namestitev piškotkov na vašo napravo, s katero dostopate do spletnega mesta. Več o piškotkih si lahko preberete tukaj.
Ne strinjam se s piškotki