Izpostavljamo

Odloki in predpisi 2017

Odloki in predpisi objavljeni v Uradnem listu RS:

 • Sklep o določitvi višine cen storitev povezanih z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami v Občini Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 10/2017)
 • Sklep o določitvi višine cen odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 10/2017)
 • Sklep o pravilih o odsotnostih in obračunavanju cen programov v času otrokove odsotnosti v Vrtcu Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 12/2017)
 • Pravilnik o spremembah Pravilnika o sofinanciranju izgradnje malih čistilnih naprav na območju Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 12/2017)
 • Pravilnik o dodeljevanju pomoči za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Ivančna Gorica
 • Sklep o imenovanju predstavnika Občine Ivančna Gorica v Svet Srednje šole Josipa Jurčiča Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 12/2017)
 • Sklep o imenovanju predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 12/2017)
 • Sklep o imenovanju predstavnika ustanovitelja v Komisijo za sprejem otrok v javni vzgojno-varstveni zavod Vrtec Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 12/2017)
 • Pravilnik o subvencioniranju izgradnje malih čistilnih naprav na območju Občine Ivančna Gorica (uradno prečiščeno besedilo – UPB1) (Uradni list RS, št. 13/2017)
 • Pravilnik o štipendiranju dijakov in študentov v Občini Ivančna Gorica (uradno prečiščeno besedilo – UPB1) (Uradni list RS, št. 12/2017)
 • Pravilnik o sofinanciranju programov in projektov izvajalcev, ki niso bili predmet drugih javnih razpisov iz proračuna Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 20/2017)
 • Sklep o ukinitvi grajenega javnega dobra na zemljiščih parc. št. 873/28, parc. št. 873/29 obe k.o. 1819 – Velike Pece (Uradni list RS, št. 20/2017)
 • Sklep o pridobitvi statusa javnega dobra parc. št. 1166/4, 899/15, 899/14, 899/12, 897/6 vse k.o. 1821 – Vrhe (Uradni list RS, št. 20/2017)
 • Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljiščih parc. št. 974/2, 1011/2, obe k.o. 1827 – Krka in parc. št. 1489/1, 1491/1, 1492/1, 1493/1, 1496/1, 1518/1 vse k.o. 1821 – Vrhe (Uradni list RS, št. 20/2017)
 • Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljiščih parc. št. 881/2, 882/1, 882/3, 882/4, 882/5, 882/6, 882/7, 882/8, 882/9 vse k.o. 1821 – Velike Pece in parc št. 776/2, k.o. 1820 – Gorenja vas (Uradni list RS, št. 20/2017)
 • Sklep o pridobitvi statusa javnega dobra na zemljiščih (parc. št. 630/9 in 630/13 k.o. 1805 – Bukovica, parc. št. 160/3 k.o. 1812 – Dedni Dol, parc. št. 318/2, 318/4, 319/2 k.o. 1823 – Dob, parc. št. 478/2, 477/5, 475/2, 477/4 vse k.o. 1804 – Češnjice, parc. št. 777/8, 414/2, 988/180, 116/40, 739/3, 25/5 vse k.o. 1810 – Stična in parc. št. 1546/13 k.o. 1825 – Zagradec) (Uradni list RS, št. 20/2017)
 • Sklep o imenovanju predstavnika Občine Ivančna Gorica v Svet javnega zdravstvenega zavoda Center za zdravljenje bolezni otrok, Šentvid pri Stični (Uradni list RS, št. 35/2017)
 • Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o obremenjevanju nepremičnega premoženja v lasti Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 58/2017)
 • Pravilnik o prevozu šoloobveznih otrok in povračilu stroškov prevoza otrok s posebnimi potrebami v Občini Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 66/2017)
 • Odlok Občine Ivančna Gorica o merilih in postopkih za določitev nevzdrževanih objektov in vzdrževalnih del na njih (Uradni list RS, št. 66/2017)
 • Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin na območju Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 70/2017)
To spletno mesto uporablja spletne piškotke. Z nadaljevanjem uporabe spletnega mesta dajete soglasje za namestitev piškotkov na vašo napravo, s katero dostopate do spletnega mesta. Več o piškotkih si lahko preberete tukaj.
Ne strinjam se s piškotki