Izpostavljamo

Odloki in predpisi 2016

Odloki in predpisi objavljeni v Uradnem listu RS

 • Odlok o sodelovanju pri skupnem izvajanju in koncesiji za gospodarsko javno službo obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov na območju Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 2/2016)
 • Sklep o imenovanju člana občinskega sveta v Upravni odbor Rokometnega kluba SVIŠ Ivančna Gorica in Nadzorni odbor Rokometnega kluba SVIŠ Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 21/2016)
 • Sklep o imenovanju člana občinskega sveta v Upravni odbor Nogometnega kluba Ivančna Gorica in Nadzorni odbor Nogometnega kluba Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 21/2016)
 • Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljišču parc. št. 956/4 in parc. št. 956/2 vse k.o. 1809 – Šentvid (Uradni list RS, št. 21/2016)
 • Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljišču parc. št. 924/2 in parc. št. 924/8, k.o. 1804 – Češnjice (Uradni list RS, št. 21/2016)
 • Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljiščih parc. št. 1043/7, 1043/3, 1043/6 in 1043/5 vse, k.o. 1805 – Bukovica (Uradni list RS, št. 21/2016)
 • Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljiščih parc. št. 1043/7, 1043/3, 1043/6 in 1043/5 vse, k.o. 1805 – Bukovica (Uradni list RS, št. 21/2016)
 • Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljiščih parc. št. 874/3, 829/2 in 835/5 vse k.o. 1809 – Šentvid (Uradni list RS, št. 21/2016)
 • Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljišču parc. št. 463/2 in parc. št. 477/4 vse k.o. 1804 – Češnjice (Uradni list RS, št. 21/2016)
 • Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljiščih parc. št. 638/6, 652/27, 652/25, 643/3, 648/8, 649/18, 649/16, 643/2 vse k.o. 1805 – Bukovica (Uradni list RS, št. 21/2016)
 • Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljiščih, parc. št. 265/4 in parc. št. 250/2, k.o. 1827 Krka (Uradni list RS, št. 21/2016)
 • Cenik oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode in ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 24/2016)
 • Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o začetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 33/2016)
 • Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljiščih parc. št. 367/2, 367/8, 367/9, 367/10, 367/11, 367/12, 367/13 in 367/14, vse k.o. 1816 – Hudo, o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljiščih parc. št. 1578/7, 1578/8, 1578/9, 999/22, 999/23, 999/24, 999/25 in 999/6, vse k.o. 1810 – Stična (Uradni list RS, št. 38/2016)
 • Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljiščih parc. št. 628/6 in 628/5, k.o. 1817 – Radohova vas (Uradni list RS, št. 38/2016)
 • Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljišču parc. št. 1613/5, k.o. 1828 – Podbukovje (Uradni list RS, št. 38/2016)
 • Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljiščih parc. št. 1607/2, parc. št. 1608/3 in parc. št. 1608/4 vse, k.o. 1810 – Stična (Uradni list RS, št. 38/2016)
 • Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljiščih parc. št. 32/8, 32/9 in 35/6, k.o. 1817 – Radohova vas (Uradni list RS, št. 38/2016)
 • Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe zagotavljanja zavetišča za zapuščene živali na območju Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 66/2016)
 • Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 66/2016)
 • Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o štipendiranju dijakov in študentov v Občini Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 66/2016)
 • Sklep o razrešitvi dosedanje članice in imenovanju nadomestnega člana Odbora za kmetijstvo in gozdarstvo (Uradni list RS, št. 77/2016)
To spletno mesto uporablja spletne piškotke. Z nadaljevanjem uporabe spletnega mesta dajete soglasje za namestitev piškotkov na vašo napravo, s katero dostopate do spletnega mesta. Več o piškotkih si lahko preberete tukaj.
Ne strinjam se s piškotki