Izpostavljamo

Odloki in predpisi 2015

Odloki in predpisi objavljeni v Uradnem listu RS

 • Odlok o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov na področju osnovnega šolstva v Občini Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 25/2015)
 • Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vrednotenju in sofinanciranju javnih kulturnih programov in kulturnih projektov iz proračuna Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 25/2015)
 • Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju dejavnosti društev in zveze na področju turizma iz proračuna Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 25/2015)
 • Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljišču parc. št. 516/4 in parc. št. 516/6, k.o. 1825 – Zagradec (Uradni list RS, št. 25/2015)
 • Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljišču parc. št. 1070/9, 1070/7, 1070/6, 1066/6, 1067/2, 1071/2, 1071/4, 1071/5, 1071/6 vse k.o. 1814 – Kriška vas (Uradni list RS, št. 25/2015)
 • Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljiščih parc. št. 1596/2, 1593/7 in 1593/12, vse k.o. 1810 – Stična (Uradni list RS, št. 25/2015)
 • Sklep o razrešitvi in imenovanju predstavnikov občinskega sveta v Uredniški odbor javnega glasila Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 37/2015)
 • Pravilnik o sofinanciranju kmetijstva in razvoju podeželja v Občini Ivančna Gorica za programsko obdobje 2015–2020 (Uradni list RS, št. 54/2015)
 • Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 55/2015)
 • Pravilnik o tehnični izvedbi in uporabi objektov in naprav za odvajanje in čiščenje komunalnih in padavinskih odpadnih voda na območju Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 55/2015)
 • Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljišču parc. št. 2527/4, k.o. 1831 – Višnje in parc. št. 2531/2, k.o. 1831 – Višnje (Uradni list RS, št. 55/2015)
 • Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljišču parc. št. 2527/6, k.o. 1831 – Višnje in parc. št. 2528/2, k.o. 1831 – Višnje (Uradni list RS, št. 55/2015)
 • Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljišču parc. št. 2276/2, 2290/5, 2276/3, vse k.o. 1830 – Ambrus (Uradni list RS, št. 55/2015)
 • Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljišču parc. št. 814/6, k.o. 1822 – Muljava (Uradni list RS, št 55/2015)
 • Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljišču parc. št. 2276/2, 2290/5, 2276/3, vse k.o. 1830 – Ambrus (Uradni list RS, št. 55/2015)
 • Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljišču parc. št. 1517/2 in 1517/3, vse k.o. 1823 – Dob (Uradni list RS, št. 55/2015)
 • Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljišču parc. št. 1962/6 in 1962/7, k.o. 1830 Ambrus (Uradni list RS, št. 55/2015)
 • Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra parc. št. 414/2, 414/3 in 414/4, vse k.o. 1810 – Stična (Uradni list RS, št. 55/2015)
 • Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Ivančna Gorica (Uradno prečiščeno besedilo – UPB1) (Uradni list RS, št. 60/2015)
 • Obvestilo o pridobitvi potrdila Evropske komisije o prejemu povzetka informacij o državni pomoči z identifikacijsko številko sheme pomoči (Uradni list RS, št 64/2015)
 • Cenik oskrbe s pitno vodo, čiščenja in odvajanja komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode in ravnanja s komunalnimi odpadki (Uradni list RS, št. 74/2015)
 • Pravilnik o tehnični izvedbi in uporabi objektov in naprav za ravnanje z odpadki na območju Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 91/2015)
 • Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata predstavniku ustanovitelja v Svet Osnovne šole Ferda Vesela Šentvid pri Stični (Uradni list RS, št. 91/2015)
 • Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Ivančna Gorica za leto 2016 (Uradni list RS, št. 104/2015)
To spletno mesto uporablja spletne piškotke. Z nadaljevanjem uporabe spletnega mesta dajete soglasje za namestitev piškotkov na vašo napravo, s katero dostopate do spletnega mesta. Več o piškotkih si lahko preberete tukaj.
Ne strinjam se s piškotki