Izpostavljamo

Odloki in predpisi 2013

Odloki in predpisi objavljeni v Uradnem listu RS

 • Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 15/2013)
 • Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 17/2013)
 • Sklep o imenovanju predstavnika Občine Ivančna Gorica v Svet Srednje šole Josipa Jurčiča Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 47/2013)
 • Cenik čiščenja in odvajanja komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode v Občini Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 472013)
 • Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o koncesiji za opravljanje izbirne gospodarske javne službe dobave, postavitve, vzdrževanja in up (ravljanja javne razsvetljave v Občini Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 48/2013)
 • Odlok o spremembah in dopolnitvah občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje Š1/a »Centov hrib« (Kavka) (Uradni list RS, št. 48/2013)
 • Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov na področju osnovnega šolstva v Občini Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 59/2013)
 • Sklep o imenovanju predstavnika lokalne skupnosti v Svet Centra za zdravljenje bolezni otrok Šentvid pri Stični (Uradni list RS, št. 59/2013)
 • Sklep o vzpostavitvi javnega dobra na zemljiščih parc. št. 636/6, 632/2, 649/2, 636/7, 636/4, 638/4, 634/12, 634/8, 633/9, 634/10, 639/2, k.o. 1806 – Sobrače (Uradni list RS, št. 59/2013)
 • Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljiščih parc. št. 378/2, 371/4, 383/6, k.o. 1822 – Muljava (Uradni list RS, št. 59/2013)
 • Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljiščih parc. št. 1150/4, 1150/5, 1151/2, 1154/1 in 1154/3, k.o. 1806 – Sobrače (Uradni list RS, št. 59/2013)
 • Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljišču parc. št. 2122, k.o. 1829 – Veliko Globoko (Uradni list RS, št. 59/2013)
 • Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljiščih parc. št. 834/5, 834/4, 845/3, k.o. 1822 – Muljava (Uradni list RS, št. 59/2013)
 • Sklep o potrditvi sestave skupne liste kandidatov za člane Razvojnega sveta Ljubljanske urbane regije za mandatno obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 67/2013)
 • Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »Vodovodi Korinj-Laze, Podsmreka in Trnovica« (Uradni list RS, št. 82/2013)
 • Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljišču parc. št. 1587/14, 1587/15, 1587/16, k.o. 1810 – Stična (Uradni list RS, št. 82/2013)
 • Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljiščih parc. št. 610/2, 611/4 in 614/2, k.o. 1810 – Stična (Uradni list RS, št. 82/2013)
 • Sklep o vzpostavitvi javnega dobra na zemljiščih parc. št. 16/6, 16/7, 16/12, 16/14, 16/16, 32/4, 32/6, 32/7, 33/2, k.o. 1815 – Draga (Uradni list RS, št. 82/2013)
 • Sklep o soglasju k tarifnemu sistemu in višini tarifnih postavk za dobavo in odjem toplote iz kotlovnice na lesno biomaso »DOLB IVC« (Uradni list RS, št 85/2013)
 • Odlok o ustanovitvi Zavoda Prijetno domače za kulturo, turizem, promocijo, informiranje in upravljanje Jurčičeve domačije (Uradni list RS, št. 98/2013)
 • Sklep o imenovanju vršilca dolžnosti direktorja Zavoda Prijetno domače za kulturo, turizem, promocijo, informiranje in upravljanje Jurčičeve domačije (Uradni list RS, št. 109/2013)
To spletno mesto uporablja spletne piškotke. Z nadaljevanjem uporabe spletnega mesta dajete soglasje za namestitev piškotkov na vašo napravo, s katero dostopate do spletnega mesta. Več o piškotkih si lahko preberete tukaj.
Ne strinjam se s piškotki