Izpostavljamo

Odloki in predpisi v letu 2012


Odloki in predpisi objavljeni v Uradnem listu RS

 • Javno naznanilo o javni razgrnitvi občinskega podrobnega prostorskega načrta I3 SC Ivančna Gorica – center (Uradni list RS, št. 10/2012)
 • Pravilnik o vrednotenju in sofinanciranju javnih kulturnih programov in kulturnih projektov iz proračuna Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 11/2012)
 • Javno naznanilo za javno razgrnitev dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje Š1/a Centov Hrib (Kavka) (Uradni list RS, št. 29/2012)
 • Pravilnik o pogojih, načinu in cenah oddaje poslovnih prostorov v lasti Občine Ivančna Gorica v kratkotrajni najem (Uradni list RS, št. 46/2012)
 • Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o štipendiranju dijakov in študentov v Občini Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 46/2012)
 • Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljišču, parc. št. 1498/2, 1498/3, 1498/4, k. o. Vrhe (Uradni list RS, št. 46/2012)
 • Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljiščih, parc. št. 450/5 in 450/6, k. o. Radohova vas (Uradni list RS, št. 46/2012)
 • Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljiščih, parc. št. 951/2, 951/3, 951/5, 951/7, v k. o. Češnjice (Uradni list RS, št. 46/2012)
 • Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljiščih, parc. št. 48/2, 48/5, 49/4, 90/2, 51/3, k.o. Češnjice (Uradni list RS, št. 46/2012)
 • Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljišču, parc. št. 1593/17, 1593/15, 1593/19, k. o. Stična (Uradni list RS, št. 46/2012)
 • Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljiščih, parc. št. 366/6, 366/12, 366/11, 366/18, 366/19, 366/17, 366/16, 366/15, k.o. Stična (Uradni list RS, št. 46/2012)
 • Odlok o določitvi in načinu izvajanja izbirne gospodarske javne službe za dobavo toplote iz kotlovnice na lesno biomaso »DOLB IVC« (Uradni list RS, št. 50/2012)
 • Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o pokopališčih, pokopališkem redu in pogrebnih svečanostih v Občini Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 50/2012)
 • Sklep o začetku postopka za podelitev koncesije za izvajanje programa predšolske vzgoje in varstva v Občini Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 53/2012)
 • Pravila za izvolitev predstavnikov Občine Ivančna Gorica v volilno telo za volitve člana državnega sveta ter za določitev kandidata za člana državnega sveta (Uradni list RS, št. 76/2012)
 • Javno naznanilo o ponovni javni razgrnitvi sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta I4/a »Novi center Ivančna Gorica« (Uradni list RS, št. 82/2012)
 • Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljišču parc. št. 808/2, parc. št. 814/7 in 808/3, k.o. Muljava (Uradni list RS, št. 84/2012)
 • Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljiščih parc. št. 49/47, parc. št. 5/2, parc. št. 5/5, k.o. Muljava (Uradni list RS, št. 84/2012)
 • Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljišču parc. št. 1614/3 in parc. št. 1614/2, k. o. Podbukovje (Uradni list RS, št. 84/2012)
 • Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljiščih parc. št. 121/5 in parc. št. 122/2, k.o. Podbukovje (Uradni list RS, št. 84/2012)
 • Cenik čiščenja komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin v Občini Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 106/2012)
 • Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta, članov drugih organov Občine Ivančna Gorica in članov svetov krajevnih skupnosti (Uradni list RS, št. 107/2012)
To spletno mesto uporablja spletne piškotke. Z nadaljevanjem uporabe spletnega mesta dajete soglasje za namestitev piškotkov na vašo napravo, s katero dostopate do spletnega mesta. Več o piškotkih si lahko preberete tukaj.
Ne strinjam se s piškotki