Izpostavljamo

Odloki in predpisi v letu 2011

 

Odloki in predpisi objavljeni v Uradnem listu RS

 • Sklep o imenovanju člana v Upravni odbor Nogometnega kluba Ivančna Gorica in Nadzorni odbor Nogometnega kluba Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 10/2011)
 • Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljiščih parc. št. 475/2, parc. št.477/5, parc. št.478/2, parc. št 479/2, parc. št.480/2, parc. št. 473/2, parc. št.473/5, parc. št.474/2, parc. št 462/4, vse k.o. Češnjice (Uradni list RS, št. 27/2011)
 • Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljiščih parc. št. 140/11, 152/6, 142/12, 142/13, k.o. Hudo (Uradni list RS, št. 27/2011)
 • Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljišču parc. št. 921/1, 924/4, 924/5, 924/6, 924/7, 924/10,v k.o. Češnjice (Uradni list RS, št. 27/2011)
 • Sklep o razrešitvi člana in o imenovanju člana Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 40/2011)
 • Sklep o imenovanju poveljnika civilne zaščite Občine Ivančna Gorica, namestnika poveljnika civilne zaščite Občine Ivančna Gorica in članov Štaba civilne zaščite Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 53/2011)
 • Sklep o začetku postopka sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje Š1/a »Centov hrib« (Kavka) (Uradni list RS, št. 55/2011)
 • Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov na področju osnovnega šolstva v Občini Ivančna Gorica (Uradni list RS, št 57/2011)
 • Pravilnik o merilih za izdajo soglasja za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost v Občini Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 57/2011)
 • Sklep o imenovanju predsednika in članov Komisije Občinskega sveta Občine Ivančna Gorica za statutarno-pravna vprašanja (Uradni list RS, št. 101/2011)
 • Sklep o imenovanju predsednika in članov odbora za prostorsko planiranje, varstvo okolja in gospodarjenje z nepremičninami (Uradni list RS, št. 101/2011)
 • Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »Vodovod Zgornja Draga« v Občini Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 106/2011)
To spletno mesto uporablja spletne piškotke. Z nadaljevanjem uporabe spletnega mesta dajete soglasje za namestitev piškotkov na vašo napravo, s katero dostopate do spletnega mesta. Več o piškotkih si lahko preberete tukaj.
Ne strinjam se s piškotki