Izpostavljamo

Odloki in predpisi v letu 2010

 

Odloki in predpisi objavljeni v Uradnem listu RS

  • Odlok o koncesiji za opravljanje izbirne gospodarske javne službe dobave, postavitve, vzdrževanja in upravljanja javne razsvetljave v Občini Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 7/2010)
  • Sklep o ponovni javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta za turistično območje v Gabrovčcu (Uradni list RS, št. 25/2010)
  • Cenik odvajanja komunalne odpadne vode, prevzema komunalne odpadne vode iz nepretočnih greznic z odvozom na komunalno čistilno napravo in odvajanja padavinske odpadne vde z javnih površin (Uradni list RS, št. 42/2010)
  • Javno naznanilo za javno razgrnitev dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta 14/a "Novi center Iv. Gorica" (Uradni list RS, št. 43/2010)
  • Sklep o imenovanju predsednika in članov Komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 92/2010)
  • Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Ivančna Gorica za leto 2011 (Uradni list RS, št. 105/2010)
  • Sklep o imenovanju predsednika in članov Komisije Občinskega sveta Občine Ivančna Gorica za statutarno-pravna vprašanja (Uradni list RS, št.106/2010)
  • Sklep o imenovanju predsednika in članov odbora Občinskega sveta Občine Ivančna Gorica za kmetijstvo in gozdrarstvo (Uradni list RS, št.106/2010)
  • Sklep o imenovanju predsednika in članov odbora Občinskega sveta Občine Ivančna Gorica za gospodarstvo, komunalo in varstvo okolja (Uradni list RS, št.106/2010)
To spletno mesto uporablja spletne piškotke. Z nadaljevanjem uporabe spletnega mesta dajete soglasje za namestitev piškotkov na vašo napravo, s katero dostopate do spletnega mesta. Več o piškotkih si lahko preberete tukaj.
Ne strinjam se s piškotki