Izpostavljamo

Odloki in predpisi v letu 2008

 

Odloki in predpisi objavljeni v Uradnem listu RS

  • Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev ,članov delovnih teles občinskega sveta ,članov drugih organov Občine Ivančna Gorica, članov svetov krajevnih skupnosti (Uradni list RS, št. 5/2008)
  • Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o sprejetju ureditvenega načrta pokopališča v Šentvidu pir  Stični (Uradni list RS, št. 42/2008)
  • Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnih vzgojno - izobraževalnih zavodov na področju osnovnega šolstva v Občini Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 53/2008)
  • Sklep o razveljavitvi Programa priprave za spremembe in dopolnitve Ureditvenega načrta I3 SC Ivančna Gorica - Center (Uradni list RS, št. 57/2008)
  • Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja "Šentvid pri Stični-kanlizacija" v Občini Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 86/2008)
  • Tehnični popravek Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za PPC I/1-Višnja Gora, PPC I/3-Polževo, PPC II1-Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 101/2008)
  • Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta pokopališča v Šentvidu pri Stični (Uradni list RS, št. 117/2008)
  • Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zamljišča na območju Občine Ivančna Gorica za leto 2009 (Uradni list RS, št. 124/2008)
  • Sklep o izhodiščni ceni za izračun sorazmernega dela stroška za pripravo in opremljanje stavbnega zemljišča izven območja urejanja stavbnega zemljišča za Občino Ivančna Gorica za leto 2009 (Uradni list RS, št. 124/2008)
  • Cenik za obračun storitev vzdrževanja vodovodnih priključkov na javni vodovod in števnine obračunskih vodomerov na območju Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 124/2008)
To spletno mesto uporablja spletne piškotke. Z nadaljevanjem uporabe spletnega mesta dajete soglasje za namestitev piškotkov na vašo napravo, s katero dostopate do spletnega mesta. Več o piškotkih si lahko preberete tukaj.
Ne strinjam se s piškotki