Izpostavljamo

Odloki in predpisi v letu 2007

  

Odloki in predpisi objavljeni v Uradnem listu RS

 • Sklep o imenovanju predsednika in članov Komisije Občinskega sveta Občine Ivančna Gorica za statutarno-pravna vprašanja, stran 62 (Uradni list RS, št. 1/2007)
 • Sklep o imenovanju predsednika in članov Odbora Občinskega sveta Občine Ivančna Gorica za gospodarstvo, komunalo in varstvo okolja, stran 63 (Uradni list RS, št. 1/2007)
 • Sklep o imenovanju predsednice in članov Odbora Občinskega sveta Občine Ivančna Gorica za družbene dejavnosti, stran 63 (Uradni list RS, št. 1/2007)
 • Sklep o imenovanju predsednika in članov Odbora Občinskega sveta Občine Ivančna Gorica za kmetijstvo in gozdarstvo, stran 64 (Uradni list RS, št. 1/2007)
 • Popravek Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za PPC I/1 – višnja Gora, PPC I/3 – Polževo, PPC II/1 – Ivančna Gorica in PPC II/3 – Muljavsko polje, stran 558 (Uradni list RS, št. 5/2007)
 • Popravek Sklepa o imenovanju predsednika in članov odbora Občinskega sveta Občine Ivančna Gorica za kmetijstvo in gozdarstvo, stran 1310 (Uradni list RS, št. 10/2007)
 • Sklep o imenovanju predstavnika Občine Ivančna Gorica v Svet zavoda - Center za zdravljenje bolezni otrok Šentvid pri Stični, stran 1 (Uradni list RS, št. 14/2007)
 • Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o postopku za izbiro in merilih za sofinanciranje kulturnih programov/projektov, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Ivančna Gorica, stran 4257 (Uradni list RS, št. 31/2007)
 • Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika za sofinanciranje mladinskih programov in projektov iz proračuna Občine Ivančna Gorica stran 4258 (Uradni list RS, št. 31/2007)
 • Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Občine Ivančna Gorica, stran 4656 (Uradni list RS, št. 33/2007)
 • Popravek Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za PPC IV. – Dolina Krke (uradno prečiščeno besedilo), stran 6093 (Uradni list RS, št. 43/2007)
 • Sklep o imenovanju predsednika in članov odbora Občinskega sveta Občine Ivančna Gorica za gospodarstvo, komunalo in varstvo okolja stran 6628 (Uradni list RS, št. 47/2007)
 • Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Ivančna Gorica, stran 8743 (Uradni list RS, št. 62/2007)
 • Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta obrtne cone 13/c Stransko Polje Iv. Gorica, stran 10478 (Uradni list RS, št. 73/2007)
 • Pravilnik o sofinanciranju programov za ohranjanje, spodbujanje in razvoj podeželja v občini Ivančna Gorica, stran 10530 (Uradni list RS, št. 74/2007)
 • Sklep o začetku postopka občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje Š1/a "Centov hrib" (Kavka), stran 10786 (Uradni list RS, št. 76/2007)
 • Obvezna razlaga Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za PPCI/1- Višnja Gora, PPC I/3-Polževo PPCII/1-Ivančna Gorica PPC II/3 - Muljavsko polje (Uradni list RS, št. 97/2007)
 • Sklep o imenovanju člana Komisije za mandantna vprašnja,volitve ,imenovanja in priznanja Občinskega sveta Občinskega sveta Občine Ivančna Gorica  (Uradni list RS, št. 101/2007)
 • Sklep o imenovanju članice Komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja Občinskega sveta Občine Ivanna Gorica (Uradni list RS, št. 113/2007)
 • Sklep o izhodiščni ceni sorazmernega dela stroškov za pripravo in opremljanje stavbnega zemljišča za Občino Ivančno Gorico za leto 2008 (Uradni list RS, št. 124/2007)
 • Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Ivančna Gorica za leto 2008 (Uradni list RS, št. 124/2007)
To spletno mesto uporablja spletne piškotke. Z nadaljevanjem uporabe spletnega mesta dajete soglasje za namestitev piškotkov na vašo napravo, s katero dostopate do spletnega mesta. Več o piškotkih si lahko preberete tukaj.
Ne strinjam se s piškotki