Izpostavljamo

Odloki in predpisi v letu 2006

 

Odloki in predpisi objavljeni v Uradnem vestniku občine Ivančna Gorica

  

Uradni vestnik št. 1:

 • PRAVILNIK  o spremembah in dopolnitvah pravilnika o postopku za izbiro in merilih za sofinanciranje kulturnih programov/projektov, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Ivančna Gorica

Uradni vestnik št. 2:

 • ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o plačilu sorazmernega dela stroškov izgradnje vodovodnega omrežja na območju Polževske planote v Občini Ivančna Gorica
 • SKLEP o soglasju k ceni socialno varstvene storitve-  pomoč družini na domu
 • SKLEP o ukinitvi javnega dobra v k.o. Radohova vas

Uradni vestnik št. 4:

 • RAZGLAS seznama kandidatov za drugi krog volitev župana Občine Ivančna Gorica, dne 12.11.2006
 • POROČILO o izidu volitev župana v Občini Ivančna Gorica
 • POROČILO o izidu volitev v Občinski svet v Občini Ivančna Gorica
 • POROČILO o izidu v Svete krajevne skupnosti Občine Ivančna Gorica


Odloki in predpisi objavljeni v Uradnem listu RS

 • Sklep o uvrstitvi delovnega mesta ravnatelja javnega zavoda Vzgojno-varstveni zavod Vrtec Ivančna Gorica v plačni razred, stran 1304 (Uradni list RS, št. 13/2006)
 • Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejetju spremembe zazidalnega načrta Grintavec G-1 v Višnji Gori, stran 1583 (Uradni list RS, št. 17/2006)
 • Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o postopku za izbiro in merilih za sofinanciranje kulturnih programov/projektov, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Ivančna Gorica, stran 1584 (Uradni list RS, št. 17/2006)
 • Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za PPC I/1 – Višnja Gora, PPC I/3 – Polževo, PPC II/1 – Ivančna Gorica in PPC II/3 – Muljavsko polje (uradno prečiščeno besedilo), stran 2316 (Uradni list RS, št. 22/2006)
 • Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto Šentvid pri Stični III/1, III/2 in III/3 (uradno prečiščeno besedilo), stran 2340 (Uradni list RS, št. 22/2006)
 • Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o sofinanciranju društev in zveze na področju turizma iz proračuna Občine Ivančna Gorica, stran 3200 (Uradni list RS, št. 30/2006)
 • Javno naročilo za asfaltiranje cest in drugih površin v Občini Ivančna Gorica v letu 2006 (Uradni list RS, št. 31/2006)
 • Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o plačilu sorazmernega dela stroškov izgradnje vodovodnega omrežja na območju Polževske planote v Občini Ivančna Gorica, stran 4101 (Uradni list RS, št. 38/2006)
 • Odlok o spremembah in dopolnitvah ureditvenega načrta za del območja center – Krka (severovzhodni del), stran 6194 (Uradni list RS, št. 57/2006)
 • Sklep o imenovanju poveljnika civilne zaščite Občine Ivančna Gorica, namestnika poveljnika in članov Štaba civilne zaščite Občine Ivančna Gorica, stran 6753 (Uradni list RS, št. 62/2006)
 • Sklep o imenovanju predsednika in članov Komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja Občinskega sveta Občine Ivančna Gorica, stran 15472 (Uradni list RS, št. 137/2006)
 • Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Ivančna Gorica za leto 2007, stran 16247 (Uradni list RS, št. 139/2006)
 • Sklep o izhodiščni ceni za izračun sorazmernega dela stroška za pripravo in opremljanje stavbnega zemljišča izven območja urejanja stavbnega zemljišča za Občino Ivančna Gorica za leto 2007, stran 16248 (Uradni list RS, št. 139/2006)
         
To spletno mesto uporablja spletne piškotke. Z nadaljevanjem uporabe spletnega mesta dajete soglasje za namestitev piškotkov na vašo napravo, s katero dostopate do spletnega mesta. Več o piškotkih si lahko preberete tukaj.
Ne strinjam se s piškotki