Izpostavljamo

Odloki in predpisi v letu 2002

 

Odloki in predpisi objavljeni v Uradnem vestniku občine Ivančna Gorica

 
 • SKLEP o imenovanju članice URedniškega odbora občinskega glasila Klasje
 • SKLEP o ukinitvi javnega dobra v k.o. Kriška vas
 • SKLEP o vzpostavitvi javnega dobra v k.o. Kriška vas
 • ODLOK o zaključnem računu proračuna Občine Ivančna Gorica za leto 2001
 • ODLOK o proračunu Občine Ivančna Gorica za leto 2002
 • ODLOK o občinskih cestah

Uradni vestnik št. 2:

 • SKLEP o uradnem elektronskem poštnem naslovu Občinske uprave Občine Ivančna Gorica
 • SKLEP o imenovanju članov Sveta Območne izpistave Sklada RS za kulturne dejavnosti Ivančna Gorica
 • ODLOK o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za PPC IV. - Dolina Krke
 • ODLOK o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za PPC I/1 - Višnja Gora, PPC I/3 - Polževo, PPC II/1 - Ivančna Gorica  in PPC II/3 - Muljavsko polje
 • ODLOK o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih uredtivenih pogojih za PPC I/2 - Metnaj
 • ODLOK o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto Šentvid pri Stični III/1,III/2 in III/3
 • ODLOK o priznanjih in nagradah Občine Ivančna Gorica za leto 2002
 • SKLEP o ukinitvi javnega dobra v k.o. Stična
 • SKLEP o ukinitvi javnega dobra v k.o. Šentvid
 • SKLEP o vzpostavitvi javnega dobra v k.o. Šentvid
 • ODLOK o spremembi odloka o občinskih cestah
 • SKLEP o višini programov v javnem vzgojno-varstvenem zavodu Vrtec Ivančna Gorica

Uradni vestnik št. 3:

 • ODLOK o spremembi odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Ivančna Gorica
 • SKLEP o ukinitvi javnega dobra Temenica
 • SKLEP o vzpostavitvi javnega dobra Temenica
 • SKLEP o ukinitvi javnega dobra v k.o. Male Dole
 • ODLOK o turistični taksi v Občini Ivančna Gorica
 • ODLOK oravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Ivančna Gorica

Uradni vestnik št. 4:

 • SKLEP o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2002 v Občini Ivančna Gorica
 • PRAVILA za izvolitev predstavnikov Občine Ivančna Gorica v volilno telo za volitve člana Državnega sveta ter za določitev kandidata za člana Državnega sveta
 • ROKOVNIK za izvedbo volilnih opravil za redne volitve članov občinskih svetov in županov, ki bodo 10. 11. 2002
 • SKLEP o določitvi volišč za volitve članov občinskega sveta, župana in članov svetov krajevnih skupnosti
 • ODLOK o pogojih za plakatiranje v času volilne kampanje
 • ODLOK o spremembi in dopolnitvi odloka o ureditvenem načrtu 13 SC Ivančna Gorica - center
 • ODLOK o ustanovitvi in izdajanju javnegaglasila Občine Ivančna Gorica
 • PRAVILNIK ospremembah in dopolnitvah pravilnika za vrednotenje športnih programov v Občini Ivančna Gorica
 • ODLOK o načinu in pogojih vračanja vlaganj v izgradnjo javnega telekomunikacijskega omrežja na območju Občine Ivančna Gorica
 • ODLOK o ureditvenem načrtu za območje kamnoloma Podsmreka v Občini Ivančna Gorica

Uradni vestnik št. 5:

 • Ponovne volitve v I. volilni enoti Krajevne skupnosti Višnja Gora
 • POROČILO o izidu po voliščah v Občini Ivančna Gorica
 • POROČILO o izidu volitev za župana Občine Ivančna Gorica
 • POROČILO o izidu volitev v krajevne skupnosti Občine Ivančna Gorica
 • SKLEP o imenovanju komisije za čezmerna vlaganja v izgardnjo javnega telekomunikacijskega omrežja na območju Občine Ivančna Gorica

Uradni vestnik št. 6:

 • POPRAVEK pri objavi Poročila pri izidu volitev po voliščih v Občini Ivančna Gorica
 • SKLEP o odtujitvi nepremičnine v k.o. Stična
 • POROČILO o izidu ponovnih volitev v I. volini enoti krajevne skupnosti Višnja Gora
 • SKLEP o izhodiščni ceni za izračun sorazmernega dela stroškov opremljanja stavbnega zemljišča za Občino Ivančna Gorica
 • SKLEP o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljiča na območju Občine Ivančna Goirca za leto 2003
 • SKLEP o začasnem financiranju Občine Ivančna Gorica za leto 2003
 • ODLOK o spremembi odloka o proračunu Občine Ivančna Gorica za leto 2002


Odloki in predpisi objavljeni v Uradnem listu RS

 • Sklep o izhodiščni ceni za izračun sorazmernega dela stroškov opremljanja stavbnega zemljišča izven območja urejanja stavbnega zemljišča za Občino Ivančna Gorica, stran 13539 (Uradni list RS, št. 112/2002)
 • Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljiča na območju Občine Ivančna Gorica za leto 2003, stran 13539 (Uradni list RS, št. 112/2002)
To spletno mesto uporablja spletne piškotke. Z nadaljevanjem uporabe spletnega mesta dajete soglasje za namestitev piškotkov na vašo napravo, s katero dostopate do spletnega mesta. Več o piškotkih si lahko preberete tukaj.
Ne strinjam se s piškotki