Izpostavljamo

Odloki in predpisi v letu 2001

 

Odloki in predpisi objavljeni v Uradnem vestniku občine Ivančna Gorica

 • ODLOK o organizaciji in izvajanju pomoči družini na domu - socialna oskrba na domu in merilih za določanje plačilnih storitev
 • SKLEP o ukinitvi javnega dobra v k.o. Stična
 • SKLEP o ukinitvi javnega dobra v k.o. Dobrava
 • SKLEP o imenovanju v Upravni odbor medobčinskega sklada za razvoj malega gospodarstva Občin Dobrepolje, Grosuplje in Ivančna Gorica - 20. 12. 2000
 • SKLEP o spremembi in dopolnitvi sklepa o imenovanju predstavnika Občine Ivančna Gorica v Svet zavoda Srednja šola Josipa Jurčič Ivančna Gorica
 • POPRAVEK v odloku oprostorskih ureditvenih pogojih za PPC - IV dolina Krke
 • ODLOK oprostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto Šentvid pri Stični III/1, III/2, in III/3
 • SKLEP o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Ivančna Gorica za leto 2001
 • SKLEP o izhodiščni ceni za izračun sorazmernega dela stroškov opremljanja stavbnegazemljišča izven območja urejanja stavbnega zemljišča za Občino Ivančna Gorica
 • SKLEP o izjavi javnega dobra v k.o. Hudo
 • SKLEP o ukinitvi javnega dobra v k.o. Sušica
 • SKLEP o ukinitvi javnega dobra v k.o. Metnaj
 • SKLEP o vzpostavitvi javnega dobra
 • SKLEP o začasnem financiranju javne porabe Občine Ivančan Gorica za leto 2001
 • SKLEP o imenovanju Uredniškega odbora občinskega glasila Klasje

Uradni vestnik št. 2:

 • ODLOK o zaključnem računu proračuna Občine Ivančna Gorica za leto 2000
 • SKLEP o višini cen programov v Javnem vzgojno - varstvenem zavodu Vrtec Ivančna Gorica
 • SKLEP o javni razgrnitvi osnutka Odloka o zazidalnem načrtu 14/a "Novi center Ivančna Gorica"
 • SKLEP o ukinitvi javnega dobra v k.o. Metnaj
 • SKLEP o ukinitvi javnega dobra v k.o. Stična
 • SKLEP o ukinitvi javnega dobra v k.o. Kriška vas
 • SKLEP o razrešitvi člana in o imenovanju člana Sveta Občine Ivančna Gorica za preventivo in vzgojno v cestnem prometu
 • SKLEP o imenovanju predstavnikov ustanovitelja v Svet Vrtca Ivančna Gorica

Uradni vestnik št. 3:

 • ODLOK o proračunu Občine Ivančna Gorica za leto 2001
 • SKLEP o spremembi in dopolnitvi sklepa o višina cen programov v javnem vzgojno-varstvenem zavodu Vrtec Ivančna Gorica
 • SPREMEMBE IN DOPOLNITVE pravilnika o sprejemu otrok v javni VVZ Vrtec Ivančna Gorica
 • PRAVILNIK o sprejemu otrok v VVZ Vrtec Ivančna Gorica
 • ODLOK o spremembah in dopolnitvah odloka o pomožnih objektih, napravah in drugih posegih v prostor, za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje

Uradni vestnik št. 5:

 • SKLEP o imenovanju predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega zavoda Zdravstveni dom Ivančna Gorica
 • SKLEP o imenovanju predstavnika Očine Ivančna Gorica v Svet javnega zavoda Centra za socialno delo Grosuplje
 • SKLEP o imenovanju članov v Medobčinski odbor za razvoj malega gospodarstva Občin Dobrepolje, Grosuplje in Ivančna Gorica
 • SKLEP o vzpostavitvi javnega dobra v k.o. Šentvid
 • SKLEP o ukinitvi javnega dobra v k.o. Šentvid
 • SKLEP o ukinitvi javnega dobra v k.o. Temenica
 • SKLEP o ukinitvi javnega dobra v k.o. Male Dole
 • ODLOK o spremembi odloka o organizaciji in izvajanju pomoči družini na domu - socialna oskrba na domu in merilih za določanje plačil storitev
 • ODLOK o razveljavitvi odloka o ustnovitvi medobčinskega sklada za razvoj malega gospodarstva Občin Dobrepolje, Grosuplje in Ivančne Gorice
 • SKLEP o vključitvi v pripravo Regionalnega razvoja programa Ljubljanske urbane regije za obdobje 2002 - 2006
 • SKLEP o pooblastitvi Regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane regije za pripravo regionalnega razvojnega programa

Uradni vestnik št. 6:

 • ODLOK o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za PPC I/2 - Leskovec in II/2 Metnaj
 • ODLOK o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za PPC IV. - Dolina Krke
 • ODLOK o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto Šentvid pri Stični III/1,III/2 in III/3
 • SKLEP o ukinitvi javnega dobra v k.o. Hudo
 • SKLEP o ukinitvi javnega dobra v k.o. Valična vas
 • SKLEP o odtujitvi nepremičnine v k.o. Zagradec
 • SKLEP o vzpostavitvi javnega dobra
 • SKLEP o vzpostavitvi javnega dobra
 • SKLEP o imenovanju predstavnika ustanovitelja v Svet Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Grosuplje
 • SKLEP o imenovanju predstavnika ustanovitelja in predstavnika zainteresirane javnosti v Svetu javnega zavoda Knjižnica Grosuplje
 • SKLEP o imenovanju predstavnika Občine Ivančae Gorica v Svet vzgojno-izobraževalnega zavoda Višnja Gora

Uradni vestnik št. 7:

 • ODLOK o spremembi odloka o proračunu Občine Ivančna Gorica za leto 2001
 • ODLOK o prostorskih ureditvenih pogojih za PPC I/1 - Višnja Gora, PPC I/3 - Polževo, PPC II/1- Ivančna Gorica in PPC II/3 - Muljavsko polje
 

Odloki in predpisi objavljeni v Uradnem listu RS

 • Odlok o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč na območju Občine Ivančna Gorica za leto 2001, stran 4958 (Uradni list RS, št. 44/2001)
 • Odlok o razveljavitvi odloka o ustanovitvi Medobčinskega sklada za razvoj malega gospodarstva Občin Dobrepolje, Grosuplje in Ivančne Gorice, stran 6521 (Uradni list RS, št. 63/2001)
 • Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Ivančna Gorica za leto 2002, stran 13072 (Uradni list Rs, št. 110/2001)
 • Sklep o izhodiščni ceni za izračun sorazmernega dela stroškov opremljanja stavbnega zemljišča izven območja urejanja stavbnega zemljišča za Občino Ivančna Gorica, stran 13072 (Uradni list RS, št. 110/2001)
To spletno mesto uporablja spletne piškotke. Z nadaljevanjem uporabe spletnega mesta dajete soglasje za namestitev piškotkov na vašo napravo, s katero dostopate do spletnega mesta. Več o piškotkih si lahko preberete tukaj.
Ne strinjam se s piškotki