Izpostavljamo

Odloki in predpisi v letu 1995

 

Odloki in predpisi objavljeni v Uradnem vestniku občine Ivančna Gorica

 

Uradni vestnik št. 1:

 • Statut občine Ivančna Gorica

Uradni vestnik št. 2:

 • ODLOK o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Ivančna Gorica

Uradni vestnik št. 3:

 • Poslovnik Občinskega sveta občine Ivančna Gorica

Uradni vestnik št. 4:

 • ODLOK o proračunu Občine Ivančna Gorica za leto 1995
 • ODLOK o imenovanju in nalogah komisije Občinskega sveta občine Ivančna Gorica za prošnje in pritožbe
 • ODLOK o imenovanju in nalogah Nadzornega odbora občine Ivančna Gorica
 • ODLOK o imenovanju in nalogah odbora Občinskega sveta občine Ivančna Gorica za komunalne dejavnosti
 • ODLOK o imenovanju in nalogah odbora Občinskega sveta občine Ivančna Gorica z kmetijstvo in gozdarstvo
 • ODLOK o imenovanju in nalogah odbora Občinskega sveta občine Ivančna Gorica za gospodarstvo
 • ODLOK o imenovanju in nalogah odbora Občinskega sveta občine Ivančna Gorica za družbene dejavnosti
 • SKLEP o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev Dolgoročnega plana občine Grosuplje in Družbenega plana občine Grosuplje za obdobje 1986 – 1990, dopolnjenega 1989. in 1993. leta in natečajnih rešitev za osnovno šolo v Višnji Gori
 • SKLEP o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev Dolgoročnega plana občine Grosuplje in Družbenega plana občine Grosuplje za obdobje 1986 – 1990, dopolnjenega 1989. in 1993. leta
 • ODREDBO o javni razgrnitvi osnutka odloka o prostorskih pogojih za: PPC V/1 –  Muljava, PPC V/2 – Polževo 2, PPC V /3 – Krka, PPC V/4 – Zagradec, PPC V/5 – Ambrus, PPC V/6 – Suhokranjsko hribovje 1
 • ODREDBA o javni razgrnitvi osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah ureditvenega načrta za središče Stične
 • SKLEP o soglasju k odredbi o določitvi najvišjih cen vzgojnovarstvenih storitev v vzgojnovarstvenem zavodu Kekec Grosuplje
 • SKLEP o imenovanju Uredniškega odbora občinskega glasila
 • SKLEP o imenovanju Izdajateljskega sveta občinskega glasila

Uradni vestnik št. 5:

 • SKLEP o imenovanju člana komisije Občinskega sveta občine Ivančna Gorica za statutarno-pravna vprašanja
 • "RAZPIS za prijavo programov na področju športa, ki niso javni zavodi oz. niso vključeni v ZŠO"
 • POTRDILO o izvolitvi v občinski svet Občine Ivančna Gorica
 • JAVNI RAZPIS za izbiro izvajalca vzdrževalnih del na gozdnih cestah na področju občine Ivančna Gorica v letu 1995
 • ANONIMNI NATEČAJ za izbor simbolov občine Ivančna Gorica določenih s statutom občine Ivančna Gorica (9. člen)
 • RAZPIS za prijavo programov izvajalcev na področju kulture, ki niso javni zavodi oziroma niso vključeni v ZKO
 • RAZPIS za prijavo programov izvajalcev na področju turizma
 • ODLOK o ustanovitvi Sklada stavbnih zemljišč Občine IV.G.
 • SKLEP o vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stavb, delov stavb, stanovanje in garaž ter prostorov za počitek oziroma rekreacijo na območju občine Ivančna Gorica za leto 1995
 • SKLEP o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju ovčine Iv. G za leto 1995
 • ODLOK o plačilu sorazmernega dela stroškov za pripravo stavbnega zemljišča na območju občine Iv. G.

Uradni vestnik št. 6:

 • ŽUPANSTVO Občine Ivančna Gorica
 • OBJAVA prosto delovno mesto
 • Podaljšan rok za anonimni natečaj
 • OBVESTILO
 • RAZPIS rednih volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Ivančna Gorica
 • RAZPIS na natečaj za dodelitev enkratne občinske pomoči - štipendije za šolanje na področju kmetijstvaz območja Občine Ivančna Gorica
 • RAZPIS za agromelioracijska dela na območju Občine Ivančna Gorica

Uradni vestnik št. 7:

 • RAZPIS prostih delovnih mest: vodja proračuna, referat za izdelavo lokacijske dokumentacije
 • PRAVILNIK o dodeljevanju posojil iz sredstev proračuna občine Ivančna Gorica za področje kmetijstva v Občini Ivančna Gorica
 • SKLEP o soglasju k sklepu o določitvi cen VVZ storitev in prispevkov staršev k cenam VVZ storitev v VVZ zavodu Kekec Grosuplje.
 • SKLEP o določitvi cen VVZ storitev in prispevkov staršev k cenam VVZ storitev v VVZ zavodu Kekec Grosuplje
 • USTAVITEV  izvrševanja vseh volilnih opravil ne glede na fazo, v kateri se le-te nahajajo v krajevnih skupnostih v Občini Ivančna Gorica


Odloki in predpisi objavljeni v Uradnem listu RS

 • Statutarni sklep o začasni organizaciji in delovnem podruočju skupne Občinske uprave občin Grosuplje, Ivančna Gorica in Dobrepolje, stran 1883 (Uradni list RS, št. 26/1995)
To spletno mesto uporablja spletne piškotke. Z nadaljevanjem uporabe spletnega mesta dajete soglasje za namestitev piškotkov na vašo napravo, s katero dostopate do spletnega mesta. Več o piškotkih si lahko preberete tukaj.
Ne strinjam se s piškotki