Izpostavljamo

 e - vložišče

Spodnje obrazce lahko snamete (desni miškin gumb + shrani/save), jih izpolnite ter osebno ali po priporočeni pošti pošljete na zgornji naslov.

Vlogo lahko oddate tudi prek elektronskega naslova obc.ivancna.gorica@siol.net

Za ogled obrazcev v pdf formatu morate imeti nameščen brezplačen pregledovalnik Adobe Acrobar Reader.


Uporabniki storitev plačajo upravno takso:

  • s plačilno kartico v sprejemni pisarni občine
  • s plačilom na TRR.
           (v sprejemno pisarno občine dostavite dokazilo o plačilu upravne takse)

 

Seznam obrazcev  / vlog:

 

Zemljiško-knjižne zadeve

 

Vloga za odkup oz. prodajo zemljišča
docVloga za odkup oz. prodajo zemljišča


Vloga za ustanovitev služnostne pravice na nepremičninah v lasti občine Ivančna Gorica
pdf
Vloga za ustanovitev služnostne pravice na nepremičninah v lasti občine
doc Vloga za ustanovitev služnostne pravice na nepremičninah v lasti občine

Vloga za izdajo soglasja lastnika zemljišča

pdf Vloga za izdajo soglasja lastnika zemljišča
doc Vloga za izdajo soglasja lastnika zemljišča


Prostorske zadeve

 

Pobuda za spremembo namenske rabe zemljišča v planskem aktu občine Ivančna Gorica
docPobuda za spremembo in dopolnitev občinskega prostorskega načrta občine Ivančna Gorica
pdfPobuda za spremembo in dopolnitev občinskega prostorskega načrta občine Ivančna Gorica


Vloga za izdajo lokacijske informacije za namen gradnje objektov oz. izvajanje del na zemljiščih ali objektih
docVloga za izdajo lokacijske informacije za namen gradnje objektov
pdfVloga za izdajo lokacijske informacije za namen gradnje objektov

Pobuda za izvedbo postopka lokacijske preveritve
docxPobuda za izvedbo postopka lokacijske preveritve

Vloga za izdajo potrdila o namenski rabi zemljišča
docVloga za izdajo potrdila o namenski rabi
pdfVloga za izdajo potrdila o namenski rabi

 

Vloga za izdajo potrdila o neobstoju predkupne pravice

pdf Vloga za izdajo potrdila o neobstoju predkupne pravice
doc Vloga za izdajo potrdila o neobstoju predkupne pravice

 

Ponudba za odkup zemljišča
pdfPonudba za odkup zemljišča

Vloga za oprostitev plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ)
docVloga za oprostitev plačila (.doc 58KB)

docVloga za oprostitev plačila NUSZ - socialno varstvo (.doc 55KB)
docNapoved za odmero oz. spremembo podatkov NUSZ (.doc 69KB)

Vloga za izdajo soglasja za spreminjanje meje parcele
docZahteva za soglasje parcelacije

 

Ostale prostorske vloge in obrazci
docVloga za izdajo potrdila o parceliranju
xlsxPriloga 6 Dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja za nezahtevne objekte
xlsxPriloga 8 Zahteva za izdajo projektnih in drugih pogojev
xlsxPriloga 9 Zahteva za izdajo mnenja


Komunalni prispevek, cestna soglasja

 

Vloga za odmero komunalnega prispevka
docVloga za odmero komunalnega prispevka
pdfVloga za odmero komunalnega prispevka


Vloga za izdajo soglasja k projektnim pogojem
doc Vloga za izdajo soglasja k projektnim pogojem
doc Vloga za izdajo soglasja k projektnim pogojem

Vloga za pridobitev projektnih pogojev za priključitev na cesto
pdf Vloga za pridobitev projektnih pogojev za priključitev na cesto
doc Vloga za pridobitev projektnih pogojev za priključitev na cesto

Vloga za izdajo cestnega soglasja v varovalnem pasu občinske ceste
pdfVloga za izdajo cestnega soglasja v varovalnem pasu občinske ceste

docVloga za izdajo cestnega soglasja v varovalnem pasu občinske ceste

Vloga za izdajo dovoljenja za popolno, polovično ali delno zaporo občinske ceste

docVloga za izdajo dovoljenja za popolno polovično ali delno zaporo občinske ceste
pdfVloga za izdajo dovoljenja za popolno polovično ali delno zaporo občinske ceste 


Otroško varstvo

 

Vloga za vpis otrok v vrtec
pdfVloga za vpis v vrtec 2021/2022 (.pdf 514KB)
docxPotrdilo o zaposlitvi


Družbene dejavnosti

 

Vloga za uveljavitev enkratne denarne pomoči za novorojenca
docVloga za uveljavitev enkratne denarne pomoči za novorojenca
pdfVloga za uveljavitev enkratne denarne pomoči za novorojenca

Splošno področje

 

Splošni obrazec
pdfSplošni obrazec
docSplošni obrazec


Vloga za prijavo obratovalnega časa gostinskega obrata (kmetije)
pdf Vloga za prijavo obratovalnega časa gostinskega obrata (kmetije)


Vloga za izdajo dovoljenja za obratovanje gostinskega obrata v podaljšanem času ob raznih priložnostih
docVloga za izdajo soglasja za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času
pdfVloga za izdajo soglasja za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času


Vloga za izdajo potrdila o oddaljenosti stalnega prebivališča od kraja študija
pdf Vloga za izdajo potrdila o oddaljenosti stalnega prebivališča od kraja študija
docVloga za izdajo potrdila o oddaljenosti stalnega prebivališča od kraja študija


Vloga za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev
Vloga je namenjena za otroški dodatek, denarno socialno pomoč, varstveni dodatki, državno štipendijo, subvencijo vrtca, subvencijo malice, subvencijo kosila, subvencijo prevoza, subvencijo najemnine, pravico do kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev in pravico do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje. Oddate jo na Center za socialno delo.
pdfEnotna vloga za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev (.pdf 100KB)
pdfObrazec za ponovno uveljavljanje pravice do otroškega dodatka/subvencije vrtca (.pdf 681KB)
docSporočanje sprememb glede uveljavljanja pravic iz javnih sredstev (.doc 57KB)

Vloga za izdajo dovoljenja za začasno ali občasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom - vlogo je potrebno vložiti najmanj 30 dni pred prireditvijo (6. tč 6. člena uredbe)
docVloga hrup
pdfNavodilo in pojasnila za izpolnjevanje vloge za dovoljenje s hrupom
pdfSeznam pooblaščenih izvajalcev ocenjevanja hrupa
pdfUredba o načinu uporabe zvočnih naprav


Vloga za brezplačen prevoz otroka
docVloga za brezplačen prevoz otroka (.doc 79KB)
pdfVloga za brezplačen prevoz otroka (.pdf 203KB)


Vloga za prijavo taksne obveznosti
docVloga za takso
pdfVloga za takso

To spletno mesto uporablja spletne piškotke. Z nadaljevanjem uporabe spletnega mesta dajete soglasje za namestitev piškotkov na vašo napravo, s katero dostopate do spletnega mesta. Več o piškotkih si lahko preberete tukaj.
Ne strinjam se s piškotki