Izpostavljamo

Videoposnetki 20. seje Občinskega sveta


Potrditev zapisnika 19. redne seje, ki je bila dne 26.9.2012 in realizacije sklepov 19. seje (poročevalka: Andrejka Miše Glavič).

Informacija župana o aktualnih dogajanjih v občini (poročevalec: župan Dušan Strnad).

Poročilo Komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja o vloženih predlogih do 05.10.2012 za kandidata za predstavnike Občine Ivančna Gorica v volilno telo 22. Volilne enote za izvolitev člana Državnega sveta in predlogih kandidatov za določitev kandidata za člana Državnega sveta (poročevalca: Milan Jevnikar, Danijela Pirman):
- Sklep o imenovanju elektorjev za volitve predstavnikov lokalnih interesov v državni svet,
- Sklep o imenovanju kandidata za člana državnega sveta – predstavnika lokalnih
interesov.

Poročilo o delu Zveze kulturnih društev Občine Ivančna Gorica za leto 2011 (poročevalka: Tatjana Lampret, sekretarka Zveze kulturnih društev občine Ivančna Gorica 2011).

Predlog investicijskih prioritet – odvajanja in čiščenja odpadnih komunalnih vod v Občini Ivančna Gorica (poročevalca: Janez Radoš in Rajko Peterlin).

6. Predlog Sklepa o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra parc. št. 1433/2, k.o. 1825 –Zagradec (poročevalka: Danijela Pirman).
7. Predlog Sklepa o o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljišču parc. št. 1614/3 in parc. št. 1614/2, k.o. 1828 Podbukovje in predlog Sklepa o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljiščih parc. št. 121/5 in parc. št. 122/2, vse k.o. 1828 Podbukovje (poročevalka: Danijela Pirman).
8. Predlog Sklepa o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra parc. št. 808/2, 814/7 in 808/3, vse k.o. 1822 Muljava in predlog Sklepa o pridobitvi statusa grajenega javnega na zemljiščih parc. št. 49/47, 5/2 in 5/5, vse k.o. 1822 Muljava (poročevalka: Danijela Pirman).
9. Dopolnitev letnega načrta pridobivanja zemljišč parc. št. 21/5, k.o. Gorenja vas in
9.1 Dopolnitev letnega načrta razpolaganja zemljišč parc. št. 408/2, parc.št.528, parc.št. 392, parc.št. 529/2, vse k.o. Valična vas (poročevalka: Danijela Pirman).

Vprašanja in predlogi.
To spletno mesto uporablja spletne piškotke. Z nadaljevanjem uporabe spletnega mesta dajete soglasje za namestitev piškotkov na vašo napravo, s katero dostopate do spletnega mesta. Več o piškotkih si lahko preberete tukaj.
Ne strinjam se s piškotki