Izpostavljamo

Videoposnetek 19. seje Občinskega sveta


Potrditev zapisnika 18. redne seje, ki je bila dne 27.6.2012 in realizacije sklepov 18. seje in potrditev zapisnika 2. dopisne seje, ki je trajala od 4. 7. 2012 od 10. ure do 6. 7. 2012, do 10. ure in realizacije sklepov 18. redne seje in 2. dopisne seje (poročevalka: Andrejka Miše Glavič).

Informacija župana o aktualnih dogajanjih v občini (poročevalec: župan Dušan Strnad).

Šestmesečna realizacija proračuna (poročevalca: župan Dušan Strnad, Tatjana Božič).

Sklep o višini cen programov Vzgojno varstvenega zavoda Ivančna Gorica (poročevalki: ravnateljica vrtca Branka Kovaček, Marija Okorn).

Poročilo o delu Zveze športnih organizacij Ivančna Gorica za leto 2011 (poročevalca: predsednik zveze Jože Kastelic, Mojca Globokar Anžlovar).

Predlog Odloka o Svetu za preventivo in vzgojo v cestnem prometu (poročevalca: Janez Radoš, Andrejka Miše Glavič).

Predlog stališč do pripomb z javne razgrnitve sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje Š 1/A »Centov hrib« (Kavka (poročevalca: Ivanka Kraljič, Marjetka Špendal).

Predlog Pravil za izvolitev predstavnikov Občine Ivančna Gorica v volilno telo za volitve člana Državnega sveta RS ter za določitev kandidata za člana Državnega sveta RS (poročevalka: Andrejka Miše Glavič).

Sklep o dopolnitvi letnega načrta - Načrt oddaje v najem stavb in delov stavb Občine Ivančna Gorica za leto 2012 in 2013 (poročevalka: Danijela Pirman).

Poročilo Komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja; - predlog imenovanja člana sveta Mestne knjižnice Grosuplje (poročevalec: Milan Jevnikar).

Vprašanja in predlogi.
To spletno mesto uporablja spletne piškotke. Z nadaljevanjem uporabe spletnega mesta dajete soglasje za namestitev piškotkov na vašo napravo, s katero dostopate do spletnega mesta. Več o piškotkih si lahko preberete tukaj.
Ne strinjam se s piškotki