Videoposnetek 5. seje občinskega sveta


V sredo 30. marca 2011 ob 17.00 uri je v sejni sobi poslovne stavbe Žolnir potekala 5. seja Občinskega svet.
 

1. Potrditev zapisnika 4. redne seje, ki je bila 14. 2. 2011 in realizacije sklepov 4. seje (poročevalka: Danijela Pirman).

2. Vprašanja in predlogi.

3. Zaključni račun proračuna Občine Ivančna Gorica za leto 2010 (poročevalca: župan Dušan Strnad, Tatjana Božič)
- Premoženjska bilanca občine Ivančna Gorica na dan, 31. 12. 2010;
- Sklep o dopolnitvi letnega načrta pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Ivančna Gorica za leto 2011

4. Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Ivančna Gorica (poročevalca: župan Dušan Strnad, podžupan Tomaž Smole).

5. Predlog Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec (poročevalci: župan Dušan Strnad, Marija Okorn, Branka Kovaček) - Poročilo Vrtca Ivančna Gorica za leto 2010
5.2. Mnenje ustanovitelja k imenovanju ravnatelja VVVZ Vrtec Ivančna Gorica (poročevalec: Milan
Jevnikar);

6. Poročilo o delu Centra za socialno delo Grosuplje za leto 2010 (poročevalec: direktor Nenad Stojanović).

7. Poročilo o delu Glasbene šole Grosuplje (poročevalec: ravnatelj Dean Telič Zavašnik).

8. Poročilo o delu Zveze kulturnih društev Ivančna Gorica (poročevalka: Tatjana Lampret).

9. Poročilo o delu Uredniškega odbora občinskega glasila Klasje (poročevalec: Matej Šteh).

10. Predlog Lokalnega energetskega koncepta Občine Ivančna Gorica (poročevalec: Aleks Jan, Energen, Rajko Peterlin).

11. Predlog sklepa o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljiščih parc. št. 921/1, 924/4, 924/5, 924/6, 924/7, 924/10 v k.o. Češnjice in predlog sklepa o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljiščih parc. št. 475/2, 477/5, 478/2, 479/2, 480/2, k.o. Češnjice in parc.
št. 473/2, 473/5, 474/2, 462/4, k.o. Češnjice;
12. Predlog sklepa o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljiščih par. št. 785/2, k.o. Temenica in predlog sklepa o pridobitvi grajenega javnega dobra parc. št. 399/2, 398/3, 398/2, k.o. Temenica;
13.Predlog sklepa o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljiščih parc. št. 371/2, 371/3, 369/12, k.o. Hudo in predlog sklepa o pridobitvi grajenega javnega dobrega na zemljiščih parc. št. 371/5, k.o. Hudo;
14. Predlog Sklepa o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljiščih parc. št. 761/2, k.o. Male Dole
To spletno mesto uporablja spletne piškotke. Z nadaljevanjem uporabe spletnega mesta dajete soglasje za namestitev piškotkov na vašo napravo, s katero dostopate do spletnega mesta. Več o piškotkih si lahko preberete tukaj.
Ne strinjam se s piškotki