Izpostavljamo

Videoposnetek 13. seje Občinskega sveta Občine Ivančna Gorica


1. Potrditev zapisnika in realizacije sklepov 12. redne seje, ki je bila 25. 5. 2020 (poročevalka: Tatjana Markelj).
2. Informacija župana o aktualnih dogajanjih v občini Ivančna Gorica.

3. Rebalans Proračuna Občine Ivančna Gorica za leto 2020 (poročevalka: Tatjana Božič);
3.1.Načrt ravnanja z nepremičnimpremoženjem Občine Ivančna Gorica za leto 2020 – Dopolnitev (poročevalka: Danijela Pirman).

4. Predlog Elaborata o oblikovanju cen storitev oskrba s pitno vodo na območju KS Višnja Gora (vodni vir Jeromščica) (poročevalci: Maja Perme, Sandi Hribar, Janko Zadel).

5. Predlog Odloka o določitvi takse za obravnavanje zasebnih pobud za spremembo namenske rabe prostora v občinskem prostorskem načrtu Občine Ivančna Gorica (poročevalka: Irena Lavrih).

6. Predlog Sklepa o ugotovitvi, da je gradnja nujno potrebna in v javno korist – zaradi interesa odkupa oziroma razlastitve zemljišč za potrebe izvedbe kolesarske poti na trasi Ivančna Gorica – Muljava (poročevalka: Danijela Pirman).

7. Predlog Soglasja ustanovitelja k Spremembi statuta Zavoda Prijetno domače (poročevalka: Maja Lampret, direktorica zavoda Prijetno domače).

8. Predlog Odloka o turističnem vodenju na območju Občine Ivančna Gorica (poročevalka: Maja Lampret, direktorica zavoda Prijetno domače).

9. Poročilo 8. in 9. seje Odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti
(poročevalec: Franc Koželj);
• Poročilo o delu Zveze športnih organizacij Občine Ivančna Gorica za leto 2019,
• Poročilo o delu Mestne knjižnice Grosuplje za leto 2019,
• Poročilo o delu Zdravstvenega doma Ivančna Gorica za leto 2019,
• Poročilo o delu Zavoda Prijetno domače za leto 2019,
• Poročilo o delu Osnovne šole Stična za leto 2019,
• Poročilo o delu Osnovne šole Ferda Vesela Šentvid pri Stični za leto 2019,
• Poročilo o delu Vrtca Ivančna Gorica za leto 2019,
• Poročilo o delu Glasbene šole Grosuplje za leto 2019,
• Poročilo o delu Centra za socialno delo Grosuplje za leto 2019,
• Poročilo o delu Zveze kulturnih društev Ivančna Gorica za leto 2019.

10. Vprašanja in predlogi.

To spletno mesto uporablja spletne piškotke. Z nadaljevanjem uporabe spletnega mesta dajete soglasje za namestitev piškotkov na vašo napravo, s katero dostopate do spletnega mesta. Več o piškotkih si lahko preberete tukaj.
Ne strinjam se s piškotki