Izpostavljamo

Videoposnetek 8. redne seje Občinskega sveta Občine Ivančna Gorica


Uvod in dnevni red

1. potrditev zapisnika 7. redne seje, ki je bila dne 15. 10. 2019 in realizacije sklepov 7. redne seje (poročevalka: Tatjana Markelj);

2. Informacija župana o aktualnih dogajanjih v občini Ivančna Gorica;

3. Predstavitev dopolnjene natečajne rešitve za Kulturno upravni center Ivančna Gorica (poročevalci: Aleš Žnidaršič, Katja Žlajpah, Simon Kastelic, Tomaž Smole);

4. Dopolnjen predlog Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Skupna občinska uprava 5G« (poročevalka: dr. Andrejka Miše Glavič);

5. Dopolnjen predlog Odloka o prenehanju veljavnosti Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinski razvojni center občin Grosuplje, Ivančna Gorica in Trebnje« (poročevalka: dr. Andrejka Miše Glavič);

6. Predlog Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu Prenova jedra Zagradca (poročevalka: Simona Jereb – AB Jereb d.o.o.)

7. Predlog Odloka o izvajanju obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Ivančna Gorica (poročevalca: Sandi Hribar, Rajko Peterlin);

8. Predlog Sklepa o lokacijski preveritvi (poročevalca: Peter Lovšin in Irena Lavrih):
• Sklep o lokacijski preveritvi v enoti urejanja prostora GAS–3a in OPR-2;
• Sklep o lokacijski preveritvi v enoti urejanja prostora ZAF-2;

9. Predlog Soglasja k zadolževanju Javnega komunalnega podjetja Grosuplje d.o.o. (poročevalec: Stane Stopar);

10. A) Predlog Odloka o spremembi Odloka o proračunu Občine Ivančna Gorica za leto 2019 (poročevalka: Tatjana Božič);
• Predlog sklepa o zadolžitvi občinskega proračuna za leto 2019;
B) Predlog Odloka o spremembi Odloka o proračunu Občine Ivančna Gorica za leto 2020;

11. Poročilo Odbora občinskega sveta za turizem, gospodarstvo in gospodarske javne službe (poročevalec: Alojzij Šinkovec):
• o delu Občinske turistične zveze Ivančna Gorica za leto 2018;
• o delu Zavoda Prijetno domače za leto 2018;

12. Predlogi Sklepov Komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja (poročevalec: Janez Mežan);
• Predlog Sklepa o imenovanju članov Uredniškega odbora javnega glasila Občine Ivančna Gorica;
• Predlog Mnenja o imenovanju ravnatelja Osnovne šole Ferda Vesela Šentvid pri Stični;
• Predlog sklepa o imenovanju predstavnika javnosti za senat za pritožbe zoper delo policistov.

13. Vprašanja in predlogi
To spletno mesto uporablja spletne piškotke. Z nadaljevanjem uporabe spletnega mesta dajete soglasje za namestitev piškotkov na vašo napravo, s katero dostopate do spletnega mesta. Več o piškotkih si lahko preberete tukaj.
Ne strinjam se s piškotki