Izpostavljamo

Videoposnetek 5. redne seje Občinskega sveta Občine Ivančna Gorica


1. Dnevni red in potrditev zapisnika 4. redne seje, ki je bila dne 15. 4. 2019 in realizacije sklepov 4. redne seje (poročevalka: Tatjana Markelj).

2. Informacija župana o aktualnih dogajanjih v občini Ivančna Gorica.

3. Predlog Sklepa o podelitvi priznanj in nagrad Občine Ivančna Gorica za leto 2019 (poročevalec: Janez Mežan).

4. Predlog Sklepa o imenovanju predsednika in članov Sveta za preventivo in vzgojo v
cestnem prometu v Občini Ivančna Gorica (poročevalec: Janez Mežan).

5. Dopolnjen predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za
uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Ivančna Gorica (poročevalka: Irena
Lavrih).

6. Stališča do pripomb in predlogov z javne razgrnitve in javne obravnave dopolnjenega
osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta Prenova jedra Zagradca«
(poročevalka: Simona Jereb).

7. Poročilo o delu javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Ivančna Gorica (poročevalka: Branka Kovaček).

8. Poročilo o delu policistov na območju Občine Ivančna Gorica za leto 2018 (poročevalec: Bojan Petek).

9. Dopolnjen predlog Lokalnega programa kulture Občine Ivančna Gorica za obdobje 2019 - 2022) (poročevalca: Maja Lampret).

10. Predlog Odloka o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Ivančna Gorica
(poročevalec: Tomaž Smole).

11. Predlog Letnega programa športa v Občini Ivančni Gorica za leto 2019 (poročevalka:
Maja Lampret).

12. Vprašanja in predlogi.
To spletno mesto uporablja spletne piškotke. Z nadaljevanjem uporabe spletnega mesta dajete soglasje za namestitev piškotkov na vašo napravo, s katero dostopate do spletnega mesta. Več o piškotkih si lahko preberete tukaj.
Ne strinjam se s piškotki