Izpostavljamo

Videoposnetek 4. redne seje Občinskega sveta Občine Ivančna Gorica


1. Potrditev zapisnika 3. redne seje, ki je bila dne 4. 3. 2019 in realizacije sklepov 3. redne seje (poročevalka: Tatjana Markelj);

2. Informacija župana o aktualnih dogajanjih v občini Ivančna Gorica;

3. Zaključni račun Proračuna Občine Ivančna Gorica za leto 2018 (poročevalka: Tatjana Božič);

4. Predstavitev dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta Prenova jedra Zagradca (javna razgrnitev 2.4.2019 – 3.5.2019) (poročevalka: Simona Jereb, AB Jereb d.o.o., Grosuplje);

5. Usklajen predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Gospodarska cona Piskovka (poročevalka: Silvija Umek, Savaprojekt Krško d.d.);

6. Predlog Sklepa za oprostitev plačila komunalnega prispevka za legalizacijo neskladne gradnje gasilskega doma Stična, katerega investitor je Prostovoljno gasilsko društvo Stična (poročevalka: Irena Lavrih);

7. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Ivančna Gorica (poročevalka: Irena Lavrih);

8. Poročilo o delu Zdravstvenega doma Ivančna Gorica (poročevalec: dr. Janez Zupančič);

9. Poročilo o delu Mestne knjižnice Grosuplje (poročevalka: Roža Kek);

10. Lokalni program kulture občine Ivančna Gorica 2019 – 2022 (poročevalka: Maja Lampret);

11. Predlogi sklepov o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra (poročevalka: Danijela Pirman):
• Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljiščih parc. št. 236/121 in 236/156 obe k.o. 1823 – Dob skupaj 181 m2;

12. Dopolnjen predlog Odloka o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v Občini Ivančna Gorica (poročevalka: dr. Andrejka Miše Glavič);

13. Vprašanja in predlogi.
To spletno mesto uporablja spletne piškotke. Z nadaljevanjem uporabe spletnega mesta dajete soglasje za namestitev piškotkov na vašo napravo, s katero dostopate do spletnega mesta. Več o piškotkih si lahko preberete tukaj.
Ne strinjam se s piškotki