Izpostavljamo

Videoposnetek 29. redne seje Občinskega sveta Občine Ivančna Gorica


Dnevni red in otvoritev razstave Knjižnice Ivančna Gorica

1. Potrditev zapisnika 28. redne seje, ki je bila dne 20. 6. 2018 in realizacije sklepov 28. redne seje (poročevalka: Tatjana Markelj);

2. Informacija župana o aktualnih dogajanjih v občini Ivančna Gorica;

3. Predstavitev prvonagrajenega elaborata javnega natečaja Kulturno upravnega centra Ivančna Gorica (poročevalec: Aleš Žnidaršič)

4. Predlog sistemizacije delovnih mest v šolskem letu 2018/2019 v Vrtcu Ivančna Gorica (poročevalka: Branka Kovaček);

5. Sklep o dopolnitvi letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Ivančna Gorica za leto 2018 (poročevalka: Danijela Pirman)

6. Dopolnjen Predlog Odloka o turističnih taksah v Občini Ivančna Gorica (poročevalca: Miha Genorio, Andrejka Miše Glavič);

7. Predlog Pravilnika o urejanju in čiščenju javnih površin na območju Občine Ivančna Gorice
• Program ureditve zelenih in utrjenih površin v Občini Ivančna Gorica (poročevalca: Janez Radoš in Ana Kastelic);

8. Predlog Sklepa o oprostitvi plačila komunalnega prispevka za gradnjo – legalizacijo dela obstoječega objekta in dozidavo Gasilskega doma Metnaj (poročevalka: Irena Lavrih);

9. Predlogi sklepov Komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja (poročevalec: Janez Mežan):
• Predlog Ugotovitvenega sklepa o prenehanju mandata članici Občinske volilne komisije Občine Ivančna Gorica;
• Predlog Sklepa o imenovanju nadomestne članice Občinske volilne komisije Občine Ivančna Gorica;

10. Vprašanja in predlogi.
To spletno mesto uporablja spletne piškotke. Z nadaljevanjem uporabe spletnega mesta dajete soglasje za namestitev piškotkov na vašo napravo, s katero dostopate do spletnega mesta. Več o piškotkih si lahko preberete tukaj.
Ne strinjam se s piškotki