Izpostavljamo

Videoposnetek 28. redne seje Občinskega sveta Občine Ivančna Gorica


Otvoritev razstave in potrditev dnevnega reda

1. Potrditev zapisnika 27. redne seje, ki je bila dne 26. 4. 2018 in realizacije sklepov 27. redne seje (poročevalka: Tatjana Markelj);

2. Informacija župana o aktualnih dogajanjih v občini Ivančna Gorica;

3. Kolesarske povezave v občini Ivančna Gorica - informacija (poročevalka: Maja Šinigoj, Tosja Vidmar – Locus, d.o.o., Ana Kastelic);

4. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v občini Ivančna Gorica za volilno leto 2018 (poročevalka: Danijela Pirman);

5. Spremembe statusa grajenega javnega dobra (poročevalka: Danijela Pirman):
• Sklep o ukinitvi javnega dobra parc. št. 1457/1 in 1458/2, k.o. 1825-Zagradec
• Sklep o ukinitvi javnega dobra parc. št. 595/12, 595/4 obe k.o. 1817-Radohova vas

6. Predlog Odloka o turističnih taksah v Občini Ivančna Gorica (poročevalca: Miha Genorio, Andrejka Miše Glavič);

7. Dopolnjen Predlog Odloka o spremembah Odloka o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov na področju osnovnega šolstva v Občini Ivančna Gorica (poročevalka: Andrejka Miše Glavič);

8. Dopolnjen Predlog Odloka o spremembi Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Ivančna Gorica (poročevalka: Andrejka Miše Glavič);

9. Dopolnjen Predlog Odloka o Pokopališkem redu v Občini Ivančna Gorica (poročevalka: Andrejka Miše Glavič);

10. Dopolnjen Predlog Odloka o načinu opravljanja obvezne občinske gospodarske javne službe 24-urne dežurne pogrebne službe v Občini Ivančna Gorica (poročevalka: Andrejka Miše Glavič);

11. Predlog Odloka o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje obvezne občinske gospodarske javne službe 24-urne dežurne pogrebne službe v Občini Ivančna Gorica (poročevalka: Andrejka Miše Glavič);

12. Strategija razvoja predšolske in osnovnošolske vzgoje in izobraževanja v Občini Ivančna Gorica (poročevalka: Andrejka Miše Glavič);

13. Predlog Načrta razvoja širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij (poročevalec: Dominik Šalamon - podjetje Eurocon, d.o.o., Rajko Peterlin, Janez Radoš);

14. Predlog Odloka o določitvi stroškov lokacijske preveritve v Občini Ivančna Gorica (poročevalka: Irena Lavrih);

15. Predlog sklepa o oprostitvi plačila komunalnega prispevka za priključitev gasilskega doma Vrh pri Višnji Gori na novo javno vodovodno omrežje.

16. Vprašanja in predlogi.
To spletno mesto uporablja spletne piškotke. Z nadaljevanjem uporabe spletnega mesta dajete soglasje za namestitev piškotkov na vašo napravo, s katero dostopate do spletnega mesta. Več o piškotkih si lahko preberete tukaj.
Ne strinjam se s piškotki