Izpostavljamo

Videoposnetek 27. seje Občinskega sveta Občine Ivančna Gorica


1. Potrditev zapisnika 26. redne seje, ki je bila dne 5. 4. 2018 in realizacije sklepov 26. redne seje (poročevalka: Tatjana Markelj);

2. Informacija župana o aktualnih dogajanjih v občini Ivančna Gorica;

3. Predlog Odloka o spremembi Odloka o Proračunu Občine Ivančna Gorica za leto 2018 (poročevalka: Tatjana Božič);
• Predlog Sklepa o zadolžitvi občinskega proračuna za leto 2018;

4. Predlog Sklepa o podelitvi priznanj in nagrad Občina Ivančna Gorica za leto 2018 (poročevalec: Janez Mežan);

5. Predlog Strategije razvoja predšolske in osnovnošolske vzgoje in izobraževanja v Občini Ivančna Gorica (poročevalka: Andrejka Miše Glavič);

6. Poročilo o delu Medobčinskega razvojnega centra občin Grosuplje, Ivančna Gorica in Trebnje za leto 2017 in Letni načrt MRC-a za leto 2018 (poročevalka: Jasmina Selan);

7. Predlog Odloka o spremembi Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave
»Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Dol pri Ljubljani, Ivančna Gorica, Litija in
Šmartno pri Litiji« (Helena Kozlevčar);

8. Predlog Odloka o spremembah Odloka o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov na področju osnovnega šolstva v Občini Ivančna Gorica (poročevalka: Andrejka Miše Glavič);

9. Predlog Odloka o spremembi Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Ivančna Gorica (poročevalka: Andrejka Miše Glavič);

10. Predlog Odloka o Pokopališkem redu v Občini Ivančna Gorica (poročevalka: Andrejka Miše Glavič);

11. Predlog Odloka o načinu opravljanja obvezne občinske gospodarske javne službe 24-urne dežurne pogrebne službe v Občini Ivančna Gorica (poročevalka: Andrejka Miše Glavič);

12. Sklep o ugotovitvi javnega interesa za rušitev propadajočega objekta na nepremičnini, št. 332/3, k.o. Temenica, ki ogroža promet, sosednje objete, okolje in varnost ljudi (poročevalka: Andrejka Miše Glavič);

13. Poročilo Odbora občinskega sveta za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti o delu:
• Mestne knjižnice Grosuplje za leto 2017;
• Zdravstvenega doma Ivančna Gorica za leto 2017;
• Vrtca Ivančna Gorica za leto 2017 (za vse poročevalec: Franc Koželj);

14. Vprašanja in predlogi.
To spletno mesto uporablja spletne piškotke. Z nadaljevanjem uporabe spletnega mesta dajete soglasje za namestitev piškotkov na vašo napravo, s katero dostopate do spletnega mesta. Več o piškotkih si lahko preberete tukaj.
Ne strinjam se s piškotki