Videoposnetek 25. seje Občinskega sveta Občine Ivančna Gorica


1. Potrditev zapisnika 24. redne seje, ki je bila dne 13. 12. 2017 in realizacije sklepov 24. redne seje (poročevalka: Tatjana Markelj);

2. Informacija župana o aktualnih dogajanjih v občini Ivančna Gorica;

3. Program dela Občinskega sveta Občine Ivančna Gorica za leto 2018 (poročevalka: Irena Lavrih);

4. Rebalans Proračuna Občine Ivančna Gorica za leto 2018 (poročevalka: Tatjana Božič);

5. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje občine Ivančna Gorica (poročevalec: Blaž Malenšek);

6. Elaborati cen komunalnih storitev (odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode, greznice in MKČN, pitna voda, ravnanje z odpadki) (poročevalca: Maja Perme in Stane Stopar);

7. Poročilo o delu Nadzornega odbora Občine Ivančna Gorica v letu 2017 (poročevalka: Magdalena Urbančič);

8. Predlog Letnega programa športa v Občini Ivančna Gorica (poročevalka: Maja Lampret);

9. Predlog Pravilnika o spremembi Pravilnika za sofinanciranje programov na področju socialno-humanitarnih dejavnosti iz Proračuna Občine Ivančna Gorica (poročevalka: Irena Lavrih);

10. Predlog Sklepa o oprostitvi plačila komunalnega prispevka za dozidavo, rekonstrukcijo, spremembo namembnosti in novogradnjo gasilskega doma z večnamensko dvorano Korinj, oporna zida, ograja in igrišče (poročevalka: Irena Lavrih);

11. Predlogi sklepov Komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja (poročevalec: Janez Mežan):
• Predlog Sklepa o imenovanju enega člana predstavnika ustanovitelja v Svet javnega zavoda Osnovne šole Stična;
• Predlog Sklepa o imenovanju enega člana predstavnika ustanovitelja v Svet Vzgojno-izobraževalnega zavoda Višnja Gora;

12. Vprašanja in predlogi.
To spletno mesto uporablja spletne piškotke. Z nadaljevanjem uporabe spletnega mesta dajete soglasje za namestitev piškotkov na vašo napravo, s katero dostopate do spletnega mesta. Več o piškotkih si lahko preberete tukaj.
Ne strinjam se s piškotki