Videoposnetek 23. seje Občinskega sveta Občine Ivančna Gorica


1. Potrditev zapisnika 22. redne seje, ki je bila dne 4. 10. 2017 in realizacije sklepov 22. redne seje (poročevalka: Tatjana Markelj);
2. Informacija župana o aktualnih dogajanjih v občini Ivančna Gorica;
3. Seznanitev z natečajno nalogo Kulturno upravnega centra Ivančna Gorica (poročevalka: Jadranka Grmek);
4. Stališča do pripomb in predlogov z javne razgrnitve dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta Novo jedro Višnja Gora (poročevalka: Aleksandra Geršak Podbreznik);
5. Poročilo o delu policistov na območju Občine Ivančna Gorica v letu 2016 (poročevalec: Franc Žarn);
6. Predlog Sklepa o povečanih normativih za oblikovanje oddelkov v Vrtcu Ivančna Gorica (poročevalka: Branka Kovaček);
7. Poročilo o delu Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Dol pri Ljubljani, Ivančna Gorica, Litija in Šmartno pri Litiji (poročevalka: Helena Kozlevčar);
8. Ocena izvajanja Občinskega programa varnosti Občine Ivančna Gorica za leto 2016 (poročevalka: Helena Kozlevčar);
9. Dopolnjen Predlog Odloka o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin na območju Občine Ivančna Gorica (poročevalca: Andrejka Miše Glavič in Janez Radoš);
10. Predlog Pravilnika o prevozu šoloobveznih otrok in otrok s posebnimi potrebami (poročevalka: Andrejka Miše Glavič);
11. Predlog Odloka o denarnih socialnih pomočeh v Občini Ivančna Gorica (poročevalka: Andrejka Miše Glavič);
12. Dopolnjen Predlog Odloka Občine Ivančna Gorica o merilih in postopkih za določitev nevzdrževanih objektov in vzdrževalnih del na njih (poročevalka: Irena Lavrih);
13. Vprašanja in predlogi.
To spletno mesto uporablja spletne piškotke. Z nadaljevanjem uporabe spletnega mesta dajete soglasje za namestitev piškotkov na vašo napravo, s katero dostopate do spletnega mesta. Več o piškotkih si lahko preberete tukaj.
Ne strinjam se s piškotki