Videoposnetek 22. seje Občinskega sveta Občine Ivančna Gorica


1. Potrditev zapisnika 21. redne seje, ki je bila dne 21. 6. 2017 in realizacije sklepov 21. redne seje (poročevalka: Tatjana Markelj);

2. Poročilo Komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja o vloženih predlogih za kandidata za predstavnike Občine Ivančna Gorica v volilno telo 22. volilne enote za izvolitev člana DS RS in predlogih kandidatov za določitev kandidata za člana DS RS (poročevalec: Janez Mežan);
• Predlog Sklepa o imenovanju elektorjev za volitve predstavnikov lokalnih interesov v Državni svet Republike Slovenije;
• Predlog Sklepa o imenovanju kandidata za člana Državnega sveta Republike Slovenije- predstavnika lokalnih interesov;

3. Informacija župana o aktualnih dogajanjih v občini Ivančna Gorica;
• Projekti MRC-ja (poročevalec: Simon Kastelic)
• Projekt Hiša kranjske čebele (poročevalec: Maja Lampret)
• Energetske sanacije javnih objektov v občini (poročevalec: Tomaž Smole)

4. Predlog Rebalansa Proračuna Občine Ivančna Gorica za leto 2017 (poročevalka: Tatjana Božič);

5. Predlog Sklepa o višini cen programov v Javnem vzgojno-varstvenem zavodu Vrtec Ivančna Gorica (poročevalka: Branka Kovaček)

6. Elaborat o oblikovanju cen storitev oskrbe s pitno vodo Krajevne skupnosti Višnja Gora (poročevalca: Maja Perme in Luka Šeme);

7. Predlog Odloka o spremembi Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Ivančna Gorica (poročevalka: Andrejka Miše Glavič)

8. Predlog Odloka o pokopališkem redu v Občini Ivančna Gorica (poročevalka: Andrejka Miše Glavič) in
9. Predlog Odloka o načinu opravljanja obvezne občinske gospodarske javne službe 24-urne dežurne pogrebne službe v Občini Ivančna Gorica (poročevalka: Andrejka Miše Glavič)

10. Predlog Odloka o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin na območju Občine Ivančna Gorica (poročevalca: Andrejka Miše Glavič in Janez Radoš);

11. Predlog Odloka o spremembi Odloka o obremenjevanju nepremičnega premoženja v lasti Občine Ivančna Gorica (poročevalka: Andrejka Miše Glavič);

12. Predlog Odloka Občine Ivančna Gorica o merilih in postopkih za določitev nevzdrževanih objektov in vzdrževalnih del na njih (poročevalka: Irena Lavrih);

13. Predlog Sklepa o dopolnitvi letnega načrta pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Ivančna Gorica za leto 2017 (poročevalka: Irena Lavrih);

14. Predlog soglasja k imenovanju direktorja Zdravstvenega doma Ivančna Gorica (poročevalec: Janez Mežan);

15. Vprašanja in predlogi.
To spletno mesto uporablja spletne piškotke. Z nadaljevanjem uporabe spletnega mesta dajete soglasje za namestitev piškotkov na vašo napravo, s katero dostopate do spletnega mesta. Več o piškotkih si lahko preberete tukaj.
Ne strinjam se s piškotki