Izpostavljamo

Videoposnetek 21. seje Občinskega sveta Občine Ivančna Gorica


1. Predlog sklepa o potrditvi mandata članu Občinskega sveta Občine Ivančna Gorica (poročevalec: Janez Mežan);

2. Potrditev zapisnika 20. redne seje, ki je bila dne 5. 4. 2017 in realizacije sklepov 20. redne seje (poročevalka: Tatjana Markelj);

3. Informacija župana o aktualnih dogajanjih v občini Ivančna Gorica;

4. Poročilo o delu in finančno poročilo Centra za socialno delo Grosuplje za leto 2016 (poročevalka: Mojca Žižek Pettauer)
• Sprejem stališča občinskega sveta do predvidene reorganizacije CSD;

5. Poročilo o delu Osnovne šole Stična za leto 2016 (poročevalec: Marjan Potokar);

6. Poročilo odborov občinskega sveta o delu:
• Glasbene šole Grosuplje za leto 2016 (poročevalec: Franc Koželj);
• Osnovne šole Ferda Vesela Šentvid pri Stični za leto 2016 (poročevalec: Franc Koželj)
• Zveze športnih organizacij Ivančna Gorica za leto 2016 (poročevalec: Franc Koželj)
• Občinske turistične zveze Ivančna Gorica za leto 2016 (poročevalec: Alojz Šinkovec);

7. Predlog Celostne prometne strategije Občine Ivančna Gorica (poročevalca: Matej Dobovšek, Anton Jereb);

8. Predlog Sklepa o dopolnitvi letnega načrta pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Ivančna Gorica za leto 2017 (poročevalka: Danijela Pirman);

9. Predlog Odloka o občinskem prostorskem načrtu – uradno prečiščeno besedilo (poročevalka: Irena Lavrih);

10. Predlog Pravilnika o dodelitvi proračunskih sredstev za namene pokroviteljstva Občine Ivančna Gorica (poročevalka: Tatjana Markelj);

11. Predlogi sklepov Komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja (poročevalec: Janez Mežan);
• Predlog sklepa o imenovanju predsednika Statutarno-pravne komisije;
• Predlog sklepa o imenovanju članov ustanovitelja – Občine Ivančna Gorica v Svet javnega zavoda Zdravstveni dom Ivančna Gorica;
• Predlog sklepa o imenovanju člana predstavnika Občine Ivančna Gorica v Svet javnega zdravstvenega zavoda Center za zdravljenje bolezni otrok, Šentvid pri Stični;

12. Vprašanja in predlogi.
To spletno mesto uporablja spletne piškotke. Z nadaljevanjem uporabe spletnega mesta dajete soglasje za namestitev piškotkov na vašo napravo, s katero dostopate do spletnega mesta. Več o piškotkih si lahko preberete tukaj.
Ne strinjam se s piškotki