Izpostavljamo

Videoposnetek 16. seje Občinskega sveta


1. Potrditev zapisnika 15. redne seje, ki je bila dne 30. 6. 2016 in realizacije sklepov 15. redne seje (poročevalka: Tatjana Markelj);

2. Informacija župana o aktualnih dogajanjih v občini Ivančna Gorica;

3. Predstavitev Medobčinskega razvojnega centra Občin Grosuplje, Ivančna Gorica in Trebnje(poročevalka: Jasmina Selan, vodja MRC-ja)
in
4. Predlog Sklepa o soglasju k vključitvi v združenje ALDO – Evropsko združenje za lokalno demokracijo (poročevalka: Jasmina Selan, vodja MRC-ja);
- zdržena točka v videoposnetku

5. Predstavitev Lokalne akcijske skupine STIK (poročevalka: Patricija Pavlič, direktorica CIK-a Trebnje);

6. Rebalans proračuna Občine Ivančna Gorica za leto 2016 (poročevalka: Tatjana Božič);

7. Predlog Pravilnika o spremembah Pravilnika o štipendiranju dijakov in študentov v Občini Ivančna Gorica (poročevalca: Franc Koželj , Mojca Globokar Anžlovar);

8. Predlog Odloka o ustanovitvi sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin v Občini Ivančna Gorica (poročevalka: Andrejka Miše Glavič);

9. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvi Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Ivančna Gorica (poročevalca: Andrejka Miše Glavič, Janez Radoš);

10. Dopolnjen predlog Odloka o občinskih taksah v Občini Ivančna Gorica (poročevalka: Andrejka Miše Glavič);

11. Predlog Odloka o podelitvi koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe zagotavljanja zavetišča za zapuščene živali na območju Občine Ivančna Gorica (Andrejka Miše Glavič, Marija Okorn)

12. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Ivančna Gorica (poročevalka: Irena Lavrih);

13. Predlogi Komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja (poročevalec: Janez Mežan):
• predlog za sestavo Občinske volilne komisije Občine Ivančna Gorica;
• predlog za imenovanje enega predstavnika ustanovitelja v Svet Mestne Knjižnice Grosuplje;
• predlog za imenovanje dveh predstavnikov občanov v Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Ivančna Gorica;

14. Vprašanja in predlogi.

 

To spletno mesto uporablja spletne piškotke. Z nadaljevanjem uporabe spletnega mesta dajete soglasje za namestitev piškotkov na vašo napravo, s katero dostopate do spletnega mesta. Več o piškotkih si lahko preberete tukaj.
Ne strinjam se s piškotki