Izpostavljamo

Videoposnetek 4. seje Občinskega sveta


1. Dnevni red in potrditev zapisnika 3. redne seje, ki je bila dne 22. 12. 2014 in realizacije sklepov 3. redne seje (poročevalka: Andrejka Miše Glavič);

2. Informacija župana o aktualnih dogajanjih v Občini Ivančna Gorica (poročevalec: Dušan Strnad);

3. Poročilo o delu Policijske postaje Grosuplje v letu 2014 (poročevalec: Franc Žaren, komandir);

4. Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Zagradec – Dečja vas (poročevalca: Jelka Hudoklin in Radovan Nikič);

5. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja «OPPN Zagradec – Dečja vas« (poročevalec: Blaž Malenšek);

6. Statut Občine Ivančna Gorica (uradno prečiščeno besedilo-UPB1) (poročevalka: Andrejka Miše Glavič);

7. Poslovnik Občinskega sveta Občine Ivančna Gorica (uradno prečiščeno besedilo-UPB1) (poročevalka: Andrejka Miše Glavič);

8. Predlog kodeksa ravnanja izvoljenih predstavnikov na lokalni ravni (poročevalka: Andrejka Miše Glavič);

9. Letni program športa v Občini Ivančna Gorica za leto 2015 (poročevalka: Mojca Globokar Anžlovar);

10. Predlog Odloka o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov na področju osnovnega šolstva v občini Ivančna Gorica (poročevalka: Mojca Globokar Anžlovar);

11. Poročilo o delu Nadzornega odbora za leto 2014 (poročevalka: Magdalena Urbančič, predsednica NO);

12. Ureditev statusa nepremičnin - javno dobro Občine Ivančna Gorica (poročevalka: Andrejka Miše Glavič);

13. Vprašanja in predlogi
To spletno mesto uporablja spletne piškotke. Z nadaljevanjem uporabe spletnega mesta dajete soglasje za namestitev piškotkov na vašo napravo, s katero dostopate do spletnega mesta. Več o piškotkih si lahko preberete tukaj.
Ne strinjam se s piškotki