Videoposnetek 35. seje Občinskega sveta


1. Potrditev zapisnika 34. redne seje in realizacije sklepov 34. redne seje in zapisnik ter poročilo 4. dopisne seje Občinskega sveta Občine Ivančna Gorica (poročevalka: Andrejka Miše Glavič);
2. Informacija župana o aktualnih dogajanjih v občini (poročevalec: župan Dušan Strnad);

3. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o Zazidalnem načrtu I4/a »Novi center Ivančna Gorica (poročevalka: Jelka Hudoklin);
• Odlok o Zazidalnem načrtu I4/a »Novi center Ivančna Gorica - čistopis;
• Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »ZN I4/a Novi center Ivančna Gorica« - združeni postopek (poročevalec: Blaž Malenšek);

4. Predstavitev javno razgrnjenega dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta Zagradec - Dečja vas (poročevalka: Suzana Simič);

5. Sklep o ugotovitvi javne koristi ter nakupu oziroma razlastitvi nepremičnin in delov nepremičnin v k.o. 1810 Stična (poročevalka: Barbara Knez Kostrevc);

6. Poročilo o delu Javnega komunalnega podjetja Grosuplje za leto 2013 (poročevalec: Tomaž Rigler);

7. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o opravljanju lekarniške dejavnosti na območju občine Ivančna Gorica (poročevalka: Andrejka Miše Glavič)
• Sklep o podelitvi stavbne pravice (poročevalka: Andrejka Miše Glavič);

8. Akcijski program za starosti prijazno občino Ivančna Gorica za obdobje od 2014 do 2020 (poročevalec: Tomaž Smole);

9. Program dela Zavoda Prijetno domače za leto 2014 (poročevalec: Miha Genorio);

10. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v občini Ivančna Gorica za volilno leto 2014 (poročevalka: Danijela Pirman);

11. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljišču parc. št. 862/4, k. o. Velike Pece, Sklep o pridobitvi statusa javnega dobrega na zemljiščih parc. št. 386/2, 387/2, 391/4, 391/5, 394/2 in 400/2 vse k. o. Velike Pece (poročevalka: Danijela Pirman);
• Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljišču parc. št. 1445/2, 1445/3, k.o. 1825 Zagradec, Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljiščih parc. št. 520/2 in 520/4, k.o. 1825 Zagradec (poročevalka: Danijela Pirman);
• Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobrega na nepremičninah v katastrskih občinah Polica, Metnaj, Bukovica, Sobrače, Temenica, Šentvid, Stična, Dedni Dol, Kriška vas, Draga, Hudo (poročevalca: Janez Radoš, Danijela Pirman);

12. Vprašanja in predlogi.
To spletno mesto uporablja spletne piškotke. Z nadaljevanjem uporabe spletnega mesta dajete soglasje za namestitev piškotkov na vašo napravo, s katero dostopate do spletnega mesta. Več o piškotkih si lahko preberete tukaj.
Ne strinjam se s piškotki