Izpostavljamo

Videoposnetek 35. seje Občinskega sveta


1. Potrditev zapisnika 34. redne seje in realizacije sklepov 34. redne seje in zapisnik ter poročilo 4. dopisne seje Občinskega sveta Občine Ivančna Gorica (poročevalka: Andrejka Miše Glavič);
2. Informacija župana o aktualnih dogajanjih v občini (poročevalec: župan Dušan Strnad);

3. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o Zazidalnem načrtu I4/a »Novi center Ivančna Gorica (poročevalka: Jelka Hudoklin);
• Odlok o Zazidalnem načrtu I4/a »Novi center Ivančna Gorica - čistopis;
• Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »ZN I4/a Novi center Ivančna Gorica« - združeni postopek (poročevalec: Blaž Malenšek);

4. Predstavitev javno razgrnjenega dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta Zagradec - Dečja vas (poročevalka: Suzana Simič);

5. Sklep o ugotovitvi javne koristi ter nakupu oziroma razlastitvi nepremičnin in delov nepremičnin v k.o. 1810 Stična (poročevalka: Barbara Knez Kostrevc);

6. Poročilo o delu Javnega komunalnega podjetja Grosuplje za leto 2013 (poročevalec: Tomaž Rigler);

7. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o opravljanju lekarniške dejavnosti na območju občine Ivančna Gorica (poročevalka: Andrejka Miše Glavič)
• Sklep o podelitvi stavbne pravice (poročevalka: Andrejka Miše Glavič);

8. Akcijski program za starosti prijazno občino Ivančna Gorica za obdobje od 2014 do 2020 (poročevalec: Tomaž Smole);

9. Program dela Zavoda Prijetno domače za leto 2014 (poročevalec: Miha Genorio);

10. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v občini Ivančna Gorica za volilno leto 2014 (poročevalka: Danijela Pirman);

11. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljišču parc. št. 862/4, k. o. Velike Pece, Sklep o pridobitvi statusa javnega dobrega na zemljiščih parc. št. 386/2, 387/2, 391/4, 391/5, 394/2 in 400/2 vse k. o. Velike Pece (poročevalka: Danijela Pirman);
• Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljišču parc. št. 1445/2, 1445/3, k.o. 1825 Zagradec, Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljiščih parc. št. 520/2 in 520/4, k.o. 1825 Zagradec (poročevalka: Danijela Pirman);
• Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobrega na nepremičninah v katastrskih občinah Polica, Metnaj, Bukovica, Sobrače, Temenica, Šentvid, Stična, Dedni Dol, Kriška vas, Draga, Hudo (poročevalca: Janez Radoš, Danijela Pirman);

12. Vprašanja in predlogi.
To spletno mesto uporablja spletne piškotke. Z nadaljevanjem uporabe spletnega mesta dajete soglasje za namestitev piškotkov na vašo napravo, s katero dostopate do spletnega mesta. Več o piškotkih si lahko preberete tukaj.
Ne strinjam se s piškotki