Izpostavljamo

Videoposnetek 33. seje Občinskega sveta


Uvodna beseda

1. Potrditev zapisnika 32. redne seje, ki je bila dne 24. 2. 2014 in realizacije sklepov 32. redne seje (poročevalka: Andrejka Miše Glavič);

2. Informacija župana o aktualnih dogajanjih v občini (poročevalec: župan Dušan Strnad);

3. Zaključni račun Občine Ivančna Gorica za leto 2013 (poročevalca: župan Dušan Strnad, Tatjana Božič);

4. Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje občine Ivančna Gorica (poročevalca: Blaž Malenšek, Bernarda Kutnar);

5. Odlok o opravljanju lekarniške dejavnosti na območju občine Ivančna Gorica (poročevalki: Andrejka Miše Glavič, Mojca Globokar Anžlovar);

6. Spremembe in dopolnitve Pravilnika o sprejemu otrok v Vrtec Ivančna Gorica (poročevalki: Branka Kovaček, Marija Okorn);

7. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika za sofinanciranje socialno humanitarnih dejavnosti iz proračuna Občine Ivančna Gorica (poročevalka: Mojca Globokar Anžlovar);

8. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju mladinskih programov in projektov iz proračuna Občine Ivančna Gorica (poročevalka: Mojca Globokar Anžlovar);

9. Poročilo Komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja:
• Sklep o imenovanju predstavnika občinskega sveta v Svet Zavoda Prijetno domače (poročevalec: Milan Jevnikar, predsednik);

10. Soglasje Občinskega sveta Občine Ivančna Gorica k predlogu statuta Zavoda Prijetno domače (poročevalca: Tomaž Smole, Miha Genorio);

11. Elaborati o oblikovanju cen komunalnih storitev (poročevalci: Tomaž Rigler, Janez Radoš, Rajko Peterlin):
• Elaborat o oblikovanju cen storitev obvezne občinske gospodarske javne službe varstva okolja, oskrba s pitno vodo Občine Ivančna Gorica;
• Elaborat o oblikovanju cen storitev obvezne občinske gospodarske javne službe varstva okolja, odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode Občine Ivančna Gorica;
• Elaborat o oblikovanju cen storitev obvezne občinske gospodarske javne službe varstva okolja, čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode Občine Ivančna Gorica;
• Elaborat o oblikovanju cen storitev obvezne občinske gospodarske javne službe varstva okolja, storitve javne službe povezane z greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami Občine Ivančna Gorica;
• Elaborat o oblikovanju cen storitev obvezne občinske gospodarske javne službe varstva okolja, ravnanje s komunalnimi odpadki Občine Ivančna Gorica;

12. Vprašanja in predlogi
To spletno mesto uporablja spletne piškotke. Z nadaljevanjem uporabe spletnega mesta dajete soglasje za namestitev piškotkov na vašo napravo, s katero dostopate do spletnega mesta. Več o piškotkih si lahko preberete tukaj.
Ne strinjam se s piškotki