Izpostavljamo

Videoposnetek 32. seje Občinskega sveta


1. Potrditev zapisnika 31. redne seje, ki je bila dne 19. 12. 2013 in realizacije sklepov 31. redne seje in potrditev zapisnika 3. dopisne seje, ki je trajala od 15.1.2014 od 14. ure do 17.1.2014 do 12. ure (poročevalka: Andrejka Miše Glavič);

2. Informacija župana o aktualnih dogajanjih v občini (poročevalec: župan Dušan Strnad);

3. Predlog Odloka o rebalansu proračuna Občine Ivančna Gorica za leto 2014 (poročevalca: župan Dušan Strnad, Tatjana Božič);
- dopolnitev letnega načrta pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Ivančna Gorica za leto 2014 (poročevalka: Danijela Pirman);
- letni program športa v Občini Ivančna Gorica za leto 2014 (poročevalka: Mojca Globokar Anžlovar);

4. Program dela Občinskega sveta Občine Ivančna Gorica za leto 2014 (poročevalec: župan Dušan Strnad);

5. Poročilo o delu Nadzornega odbora za leto 2013 (poročevalka: Magdalena Urbančič, dr.med., spec, predsednica Nadzornega odbora);

6. Program dela Nadzornega odbora za leto 2014 (poročevalka: Magdalena Urbančič, dr.med., spec, predsednica Nadzornega odbora);

7. Sklep o uvedbi postopka za preimenovanje dela ulice v naselju Ivančna Gorica (poročevalca: župan Dušan Strnad, Miha Genorio);

8. Dopolnjen predlog Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki ter drugimi vrstami odpadkov iz gospodinjstev na območju Občine Ivančna Gorica – druga obravnava (poročevalca: Tomaž Rigler, Rajko Peterlin);

9. Dopolnjen predlog Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Ivančna Gorica – druga obravnava (poročevalec: Tomaž Rigler, Rajko Peterlin);

10. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi in organiziranju Javnega podjetja Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o. (poročevalec: Tomaž Rigler);

11. Poročilo Komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja:
- Sklep o imenovanju predstavnika v Svet VIZ Višnja Gora (poročevalec: Milan Jevnikar, predsednik);

12. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobrega na parc.št. 519/7 k.o. Draga (poročevalki: Andrejka Miše Glavič, Danijela Pirman)

13. Vprašanja in predlogi.
To spletno mesto uporablja spletne piškotke. Z nadaljevanjem uporabe spletnega mesta dajete soglasje za namestitev piškotkov na vašo napravo, s katero dostopate do spletnega mesta. Več o piškotkih si lahko preberete tukaj.
Ne strinjam se s piškotki