Izpostavljamo

Videoposnetek 27. seje Občinskega sveta


Potrditev zapisnika 26. redne seje, ki je bila dne 21. 5. 2013 in realizacije sklepov 26. seje (poročevalka: Andrejka Miše Glavič).
Informacija župana o aktualnih dogajanjih v občini (poročevalec: župan Dušan Strnad). - Predstavitev projekta dozidave vrtca Višnja Gora (poročevalec: Esplanada inženiring in projektiranje d.o.o.).
Poročilo o delu Zveze kulturnih društev Ivančna Gorica v letu 2012 (poročevalec: Janko Jelenčič).
Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov na področju osnovnega šolstva v Občini Ivančna Gorica (poročevalka: Mojca Globokar Anžlovar).
Dopolnjen predlog Odloka o ustanovitvi in organiziranju javnega podjetja Javno komunalno podjetje Grosuplje, d.o.o. (poročevalca: župan Dušan Strnad in Andrejka Miše Glavič).
Dopolnjen predlog Strategije turizma Občine Ivančna Gorica (poročevalca: podžupan Tomaž Smole in Miha Genorio).
Predlog Odloka o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Občini Ivančna Gorica (poročevalka: Marija Okorn).
Sklep o potrditvi sestave skupne liste kandidatov za člane Razvojnega sveta Ljubljanske urbane regije za mandatno obdobje 2014-2020. (poročevalec: župan Dušan Strnad).
Poročilo komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja (poročevalec: Milan Jevnikar). - Sklep o imenovanju predstavnikov v svet javnega zavoda v Zdravstveni dom Ivančna Gorica - Imenovanje člana lokalne skupnosti v Svet centra za zdravljenje bolezni otrok Šentvid pri Stični;
10.1 Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljišču parc. št. 2122,
k.o. 1829 – Veliko Globoko (poročevalka Danijela Pirman).

10.2 Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljiščih parc. št. 1150/4, 1150/5, 1151/2, 1154/1 in 1154/3, k.o. 1806 – Sobrače,
- Sklep o vzpostavitvi javnega dobra parc. št. 636/6, 632/2, 649/2, 636/7, 636/4,
638/4, 634/12, 634/8, 633/9, 634/10, 639/2, k.o. 1806 – Sobrače.

10.3. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljiščih parc. št. 834/5, k.o. 1822-Muljava:
- Sklep o vzpostavitvi javnega dobra parc. št. 378/2, 371/4, k.o. 1822-Muljava.
Dopolnitev letnega načrta nepremičnin Občine Ivančna Gorica (poročevalka: Danijela Pirman):
- dopolnitev letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem za leto 2013 in 2014, z nepremičninama parc. št. 1413/9 in parc. št. 253/0, k.o. Veliko Globoko;
- dopolnitev letnega načrta pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2013 in 2014, z parc. št. 15/6 in 139/5, k.o. Šentvid.
Vprašanja in predlogi.
To spletno mesto uporablja spletne piškotke. Z nadaljevanjem uporabe spletnega mesta dajete soglasje za namestitev piškotkov na vašo napravo, s katero dostopate do spletnega mesta. Več o piškotkih si lahko preberete tukaj.
Ne strinjam se s piškotki