Izpostavljamo

Videoposnetek 26. seje Občinskega sveta


Uvodni del, dnevni red in potrditev zapisnika 25. redne seje, ki je bila dne 24. 4. 2013 in realizacije sklepov 25. seje. (poročevalka: Andrejka Miše Glavič).

Predlog Odloka o priznanjih in nagradah Občine Ivančna Gorica za leto 2013 (poročevalec: Milan Jevnikar).
Informacija župana o aktualnih dogajanjih v občini (poročevalec: župan Dušan Strnad). Informacija o izgradnji kanalizacijskih sistemov vezanih na kohezijska sredstva.

Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o koncesiji za opravljanje izbirne gospodarske javne službe dobave, postavitve, vzdrževanja in upravljanja javne razsvetljave v Občini Ivančna Gorica (poročevalca: Milan Železnik, Rajko Peterlin).

Poročilo o delu Mestne knjižnice Grosuplje, enote Ivančna Gorica v letu 2012 (poročevalka:Roža Kek). - Skupno poročilo predstavnikov ustanovitelja v Mestno knjižnico Grosuplje, enote Ivančna Gorica v letu 2012 (poročevalec: Luka Šeme).

Poročilo o delu Zveze kulturnih društev Ivančna Gorica v letu 2012 (poročevalka: Tatjana Lampret).

Poročilo o delu JKP Grosuplje za leto 2012 in seznanitev z elaboratom za določitev cene odvajanja in čiščenja odpadnih voda v Občini Ivančna Gorica (poročevalec: Tomaž Rigler).

Predlog Strategije razvoja turizma Občine Ivančna Gorica (poročevalca: Tomaž Smole, Miha Genorio).

Predlog Pravilnika o spremembah Pravilnika o štipendiranju dijakov in študentov v Občini Ivančna Gorica (poročevalka: Mojca Globokar Anžlovar).

Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah OPPN Š1/a Centov hrib (Kavka) (poročevalki: Ivanka Kraljič, Marjeta Špendal).

Sklep o postavitvi prometne signalizacije na parkirišču pred Zdravstvenim domom Ivančna Gorica (poročevalca: Janez Radoš, Anton Jereb).

Predlog Odloka o ravnanju z zapuščenimi vozili v Občini Ivančna Gorica (poročevalca: Janez Radoš, Anton Jereb) Predlog Odloka o ravnanju z nepravilno parkiranimi vozili v Občini Ivančna Gorica (poročevalca: Janez Radoš, Anton Jereb).

Predlog Odloka o priznanjih in nagradah Občine Ivančna Gorica za leto 2013 (poročevalec: Milan Jevnikar). - Sklep o imenovanju predstavnika ustanovitelja v Svet Srednje šole Josipa Jurčiča. - Sklep o imenovanju predstavnika ustanovitelja v Svet Glasbene šole Grosuplje.
To spletno mesto uporablja spletne piškotke. Z nadaljevanjem uporabe spletnega mesta dajete soglasje za namestitev piškotkov na vašo napravo, s katero dostopate do spletnega mesta. Več o piškotkih si lahko preberete tukaj.
Ne strinjam se s piškotki