Izpostavljamo

Občina Ivančna Gorica med 15 najbolj razvitimi občinami v Sloveniji

Ivančna Gorica, 12.11.2020


Ministrstvo za finance je prejšnji teden objavilo Koeficente razvitosti občin za 2020 in 2021. Občina Ivančna Gorica si deli 12 do 14 mesto skupaj z občinama Ljubljana in Škofja Loka, kar je odličen rezultat in izboljšana uvrstitev glede na prejšnja leta.
Podlaga za izračun je Uredba o metodologiji za določitev razvitosti občin (Uradni list RS, št. 78/19). Vlada Republike Slovenije namreč z uredbo na vsake 2 leti določi način izračunavanja Koeficienta razvitosti slovenskih občin. Koeficienti so potem podlaga za določanje Obseg sofinanciranja investicij iz državnega proračuna (24.a člen ZFO-1). Občina Ivančna Gorica si je pred časomj prizadevala za uvrstitev med 30 in nato med 20 najbolj razvitih občin v Sloveniji. V zadnjih letih smo se redno uvrščali okoli 20 mesta, tokrat pa so nas različni kazalniki umestili precej visoko. V veliko veselje so nam tudi dobre uvrstitve sosednjih občin Grosuplje (10.) in Trebnje (11.), kar nakazuje, da je medsebojno sodelovanje dalo rezultate (MRC, LAS STIK, G5).
Vir: Arhiv Občina Ivančna Gorica – Podatki v tabeli iz objav Ministrstva za finance 2011 -2020

Ne gre prezreti, da ni dovolj, da posamezna občina po določenih kazalnikih napreduje, ampak mora napredovati bolj, kot druge občine, če želi izboljšati uvrstitev. Pomembno je poudariti, da je metodologija nespremenjena že vrsto let in da se izračunavajo koeficienti na vsake dve leti (izjema je leto 2015) , na osnovi Uredbe, katero sprejme Vlada RS.
Ta uredba določa metodologijo za določitev razvitosti občin na podlagi:
  • kazalnikov razvitosti občine, ki so: bruto dodana vrednost gospodarskih družb na zaposlenega, osnova za dohodnino na prebivalca občine in število delovnih mest na število delovno aktivnega prebivalstva občine,
  • kazalnikov ogroženosti občine, ki so: indeks staranja prebivalstva občine, stopnja registrirane brezposelnosti in stopnja delovne aktivnosti v občini,
  • kazalnikov razvojnih možnosti, ki so: oskrbljenost z dobrinami in storitvami javnih komunalnih služb (stopnja priključenosti na javno kanalizacijsko omrežje po aglomeracijah), opremljenost s kulturno infrastrukturo (kulturni spomeniki in objekti javne kulturne infrastrukture), delež območij Natura 2000 v občini in poseljenost občine.

KOEFICIENTI RAZVITOSTI OBČIN ZA LETI 2020 IN 2021


Seveda se je potrebno zavedati, da gre za izbrane segmente kazalnikov in da pregled ne odraža vseh področij življenja in delovanja. Pa vendar gre za konstanten pregled napredka vseh slovenskih občin na enoten način.

Ob tej priložnosti je župan Dušan Strnad povedal: »Zadovoljen sem, da se naše delo odraža v merljivih rezultatih in da je napredek viden. Kljub napredku pa je še veliko za postoriti in se tega zavedam. Takšne rezultate bo težko ponoviti a me z upanjem navdajajo dosedanji dosežki in marljivost sodelavcev ter vseh, ki se trudijo, da je v Občini Ivančna Gorica bolje in prijetno domače. HVALA VSEM! Čestitam tudi kolegom in ekipam iz sosednjih občin za odlične uvrstitve.«


To spletno mesto uporablja spletne piškotke. Z nadaljevanjem uporabe spletnega mesta dajete soglasje za namestitev piškotkov na vašo napravo, s katero dostopate do spletnega mesta. Več o piškotkih si lahko preberete tukaj.
Ne strinjam se s piškotki